HTTP PROXY,  http://bezpecneuloziste.cz?utm_source=dvs, - SafeWeber.ru
: 25.09.2017. 10:47.

P esute svP edn, obchodn a jin dle.it dokumenty do bezpe

Chci Bezpen lo.it

Elektronick ukldn dokument zjednoduuje a urychluje administrativn procesy, a proto stle astji nahrazuje jejich klasickou paprovou formu. Bezpen lo.it esk poty Vm zaru, .e Vae edn, obchodn a jin dle.it dokumenty budou ulo.eny elektronicky na jednom mst a pod neustlou ochranou.

Co je Bezpen lo.it

  • Elektronick lo.n prostor umstn v datovm centru esk poty.
  • Slou. k dlouhodobmu ukldn dle.itch dokument bez ohledu na jejich formt.
  • Mo.nost sdlen soubor s t etmi stranami.
  • Zajitn asov kontinuity jednotlivch soubor prost ednictvm archivnho asovho raztka.