Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://triada.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 25.09.2017ă. â 10:46.

Aktuality

Obec a finance 4/2017Časopis Obec a finance 4/2017

Vychází letošní čtvrté číslo časopisu „Obec & finance.“ Zásadní část informací je věnována dvacátému třetímu ročníku soutěže Vesnice roku. Ve výtisku naleznete informaci ze slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže v Luhačovicích a jsou zde podrobně představeny všechny oceněné obce, nejenom Vesnice roku 2017 Heřmanov, ale také obce, které se umístily na druhém i třetím místě, a všechny obce které zvítězily v krajských kolech soutěže.

Den malých obcí48. Dny malých obcí

Na přelomu října a listopadu 2017 – ve čtvrtek 31. 10. v Prostějově (Společenský dům) a o týden později, ve čtvrtek 7. 11. v Praze (výstaviště PVA P9-Letňany) – se uskuteční již 48. Dny malých obcí, tradiční odborná konference určená starostkám, starostům a dalším zástupcům veřejné správy. Na obou akcích se jako obvykle setkají s představiteli rezortních ministerstev a budou moci získat aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky apod. Na programu setkání jsou tentokrát informace o připravovaných podpůrných programech pro obce na rok 2018 a projektech pro obce v rámci IROP (MŽP), problematika podpory rozvoje venkova (MZe), životní prostředí a podpora obcí v rámci OP ŽP (MŽP a SFŽP), vývoj financování obcí a rozpočtové určení daní (MF) a poznatky z kontrolní činnosti samosprávy obcí a aktuální předpisy (MV).

Obec a finance 3/2017Časopis Obec a finance 3/2017

Vychází letošní třetí číslo časopisu „Obec & finance.“ Několik článků vychází z dat státního závěrečného účtu územních rozpočtů a přináší podrobné údaje o hospodaření všech samospráv. Samostatně rozebírá rozpočtové hospodaření obcí i krajů v roce 2016 a speciální rozbor je věnován porovnání hospodaření obcí podle velikostních skupin.

Obec a finance 2/2017Časopis Obec a finance 2/2017

Právě vychází druhé číslo časopisu „Obec & finance“. Obsahuje aktuální informaci o hospodaření obcí v roce 2016 a dále zpravodajství ze Dnů malých obcí a z krajských setkání starostů. Zajímavý článek přináší údaje o postupu reformy veřejné správy ve Francii, která je typická vysokým počtem malých obcí a v reformě podporuje zejména meziobecní spolupráci a sdružování obcí.

Obec a finance 1/2017Časopis Obec a finance 1/2017

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje aktuální informace k zákonu o rozpočtové odpovědnosti a zprávu o budoucnosti kohezní politiky po roce 2020. Přináší také zpravodajství z činnosti sdružení tajemníků, z právnické celostátní konference a rozhovor o aktuálních legislativních změnách v programu jednání Poslanecké sněmovny.

Den malých obcí47. Dny malých obcí

Začátkem března 2017 – v úterý 7. 3. v Praze (výstaviště PVA Letňany) a ve čtvrtek 9. 3. v Prostějově (Společenský dům) – se uskuteční již 47. Dny malých obcí, tradiční konference určené pro starostky, starosty a další zástupce veřejné správy. Na obou akcích se jako obvykle setkají s čelnými představiteli rezortních ministerstev a odborníky na problematiku menších obcí a měst. Na programu setkání jsou tentokrát informace o podpoře regionálního rozvoje, Integrovaném regionálním operačním programu a Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku 2017 (MMR), projekty obcí v oblasti životního prostředí (MŽP a SFŽP), Program rozvoje venkova (MZe), financování územních rozpočtů v roce 2017 (MF) a aktuální problémy veřejné správy (MV).

DMO Munis DVS OF ISSS