HTTP PROXY,  http://isss.cz, - SafeWeber.ru
: 11.10.2017. 12:02.

ISSS

Dvact ronk konference ISSS je minulost

V Hradci Krlov skonil v ter 4. dubna odpoledne jubilejn dvact ronk konference ISSS, kter jako obvykle doprovodila i visegrdsk konference V4DIS. Akce, kter se zam uje na reformu ve ejn sprvy, rozvoj e-governmentu a informatizaci spolenosti, p edstavuje jednu z nejvtch konferenc svho druhu v celm regionu st edn a vchodn Evropy. Jako obvykle se zde setkali vrcholn politici, minist i a fov sttnch ad se stovkami zstupc mst a obc, informatiky krajskch i mstskch ad, odbornky na informatizaci ve ejn sprvy i vysoc mana.e i dodavatelskch firem. (vce)

Przkum IDC: Porovnn priorit ve ejnho sektoru R v oblasti ICT

Spolenost IDC CEMA, kter je ji. adu let analytickm partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla bhem b ezna a dubna przkum mezi registrovanmi astnky konference ISSS, nejvt tuzemsk akce pro ve ejnou sprvu. et en se zam ilo p edevm na priority v oblasti ICT a porovnn rozpot, s nimi. subjekty ve ejn sprvy na zajitn zkladnch po.adavk souasnosti potaj. (vce)