HTTP PROXY,  http://denmalychobci.cz, - SafeWeber.ru
: 15.10.2017. 22:34.

48. Den malch obc

46. Den malch obc, Praha, 8. 11. 2016, 10.39 (80 kB) 47. Den malch obc, Praha, 7. 3. 2017, 14.11 (44 kB) 47. Den malch obc, Prostjov, 9. 3. 2017, 10.26 (65 kB) 47. Den malch obc, Prostjov, 9. 3. 2017, 11.55 (86 kB)

Den malch obc je odborn konference uren starostkm, starostm a ostatnm zstupcm mst a obc, kte maj monost setkat se zde s pedstaviteli ministerstev a zskat aktuln informace o dn ve veejn sprv zejmna z oblasti financovn, dopravn obslunosti, dotan politiky a dalch. Kon se dvakrt ron vdy na dvou mstech  v echch a na Morav. Soust konference je doprovodn vstava firem nabzejcch vrobky a sluby obecnm a mstskm adm.

Msta konn

31.jna 2017 Prostjov
Prostjov, Komenskho 4142/6, Spoleensk dm Prostjov

7.listopadu 2017 Praha
Praha 9-Letany, Beranovch 667, PVA Expo, Kongresov sl

Hlavn tmata 48. DMO

  • Pipravovan podprn programy pro obce na rok 2018 (MMR)
  • Nabdka projekt pro obce v rmci IROP (MMR)
  • Podpora venkova resortem zemdlstv (MZe)
  • ivotn prosted a podpora obc v rmci OP P, dotace ze SFP (MP)
  • Rozpotov uren dan a dal vvoj financovn obc (MF)
  • Poznatky z kontroln innosti samosprvy obc, aktuln pedpisy (MV)

Dal informace

  • Pjem objednvek na firemn prezentaci DMO48 zdvodu naplnn kapacity uzaven!