HTTP PROXY,  http://hasici.pobezovice.com, - SafeWeber.ru
: 04.12.2017. 23:59.

  Novinky, oznmen
Jednotka JPO II hled do svch ad nov leny, vce informac se dotete ZDE
  P ipravovan akce
Databze neobsahuje .dnou novinku.
  Poas v R
  Vzkazy
Jednotka sboru dobrovolnch hasi Pob.ovice byla dne 6.10.17 povolna krajskm operanm st ediskem Hasiskho zchrannho sboru Plzeskho kraje spolen s jednotkou Hasiskho zchrannho sboru(stanice Doma.lice) na po.r dopravnch prost edk do ulice Vranovsk v obci Pob.ovice.

Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 09. 10. 2017
Jednotka vyjela na .dost KOPIS HZS Pk do obce Drahotn k likvidaci stromu, kter padl na stavbu vodrny.

Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 08. 10. 2017
Jednotka sboru dobrovolnch hasi Pob.ovice , byla dne 5.10.17 povolna krajskm operanm st ediskem hasiskho zchrannho sboru Plzeskho kraje na TECHNICKOU POMOC,ODSTRANN} STROMU do obce Pob.ovice.

Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 08. 10. 2017
Dne 15. dubna 2017 se uskutenil v historickm centru msta Pob.ovice ji. t et ronk sout.e "Pob.ovick .elezn hasi".

Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 20. 04. 2017
Dne 25. 3. 2017 se uskutenil v re.ii SDH Pob.ovice ji. druh ronk mezinrodnho vcviku jednotek sbor dobrovolnch hasi obc.

Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 18. 04. 2017
Pob.ovick .elezn hasi 2017 je za nmi, n.e najdete vsledky obou kategori.

Celkov vsledky "Pob.ovick .elezn hasi 2017"

Pob.ovick .elezn hasi 2017 - Kategorie do 30 let"

Pob.ovick .elezn hasi 2017 - Kategorie nad 30 let"

Vem zvodnkm moc dkujeme!Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 16. 04. 2017
Dne 7. 4. 2017 probhl v oputn tovrn v Doma.licch vcvik na jednotky s dchac technikou.

Cel lnek | Autor: Martin Kopeck | Vydno dne 10. 04. 2017
index | 1-7 | nsledujc | Celkem 287 lnk

 

HASII POB-OVICE 2007 - 2014 | Vechna prva vyhrazena!
Strnky vyu.vaj opensource redakn systm phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language Get openSUSE - free Linux distribution MySQL Apache Web Server