V.en p tel venkova,

dovolte mi, abych Vs jmnem partner, kte se podl na p prav 9. Nrodn konference VENKOV 2017, pozval do Pardubickho kraje. Konference se uskuten sPpodporou Ministerstva zemdlstv R 1. 3. listopadu 2017 vPobci D te. Jej program najdete zde.

Partnery leton konference jsou Spolek pro obnovu venkova R, Svaz mst a obc R, Sdru.en mstnch samosprv R, Nrodn s Mstnch aknch skupin R, Celosttn s venkova, Asociace soukromho zemdlstv R, Agrrn komora R, Sdru.en historickch sdel ech, Moravy a Slezska, Svaz venkovsk turistiky a agroturistiky a esk biskupsk konference.

Pardubick kraj zahrnuje nejen rodnou st Polab, ale i -elezn hory a Vysoinu na jihu a Orlick hory na severovchod. 10 km severn od Pardubic, tm ve st edu esk republiky, najdete msto konn konference golfov resort vPobci D te, zbudovan na bval skldce poplku Opatovick elektrrny. Budete mt mo.nost zastnit se jedn ze 4Pexkurz, smrovanch na Bohdanesko, Holicko, do -eleznch hor a regionu Kuntick hory, zam en na p klady dobr praxe.

Partne i se dohodli p ipravit konferenci, stejn jako loskou konferenci vPLitom icchPve form Venkovskho parlamentu esk republiky. Diskuse ve workshopech a u kulatch stol vyst ve zformovn 12Phlavnch problm/doporuen naeho venkova.

Podobnost kPparlamentu nebude veP volb reprezentant venkova ta je pokryta ast partner na p prav a organizaci konference, ale vPmo.nosti formovat zvry zdola na workshopech a u kulatch stol za asti reprezentant vech, kte na venkov bydl nebo pracuj. Proto uvtme ast nejen dotench resort, ale i vech obyvatel venkova, kte se vas zaregistruj. Potme s cca 250 astnky konference jako vznamn reprezentativnm vzorkem nzor zdola.

Zdrazujeme subsidiaritu, jako princip podpory autonomie tradin p irozen rodiny, obce a kraje a vcerovovou spoluprci. Proto jsme si pro leton nrodn konferenci venkovsk parlament zvolili motto Spojujeme venkov.

Bute u toho a p ijete do D tee vPPardubickm kraji!

Ing. Ji Kosel
p edseda Spolku pro obnovu venkova Pardubickho kraje