HTTP PROXY,  http://zsbobrova.eu, - SafeWeber.ru
: 13.12.2017. 12:15.

ptak na vetvi
Kontakt Dokumenty

Vtejte na webu Zkladn koly Bobrov

Vtme Vs na novch strnkch na koly


AktualityUpozornn vedouc koln jdelny

ZPdvodu ron etn uzvrky nelze nedoplatky stravnho za prosinec p evst do dalho msce, proto je nutno obdy placen v hotovosti zaplatit co nejd ve, NEJLyPE VPqDNyM TERM}NU do 12. dne v msci.

Obdy bude mo.n naposledy odhlsit ve st edu 20.12.2017 do 6.30. Pot bude nanormovno a nelze ji. obdy odhlaovat.V p pad nemoci dtte je mo.n si obd vyzvednout ve koln jdeln dle platnho du koln jdelny.

Dkuji za pochopen. Vedouc koln jdelny sPkolektivem.

P

zve ejnno: 12.12.2017, 13:09, admin

Vnon besdka 2017

Dovolujeme si vs co nejsrdenji pozvat na letonPvnon besdku, kter se uskuten vePst edu 20.12. 2017 od 16.00 v bobrovsk sokolovn.P

zve ejnno: 11.12.2017, 8:39, ad

Mikulsk nadlka

Tak letos vyraz svat Mikul s erty i andly, nebo naPter 5.12.Psi .ci a .kynP9. ronkuPp ipravili pro dti zPmate sk kolkyPiPzkladn kolyPtradinPmikulskou nadlku. Tme se!

zve ejnno: 04.12.2017, 7:26, admin
zobrazit star aktuality ...