HTTP PROXY,  http://skoladrnovice.cz, - SafeWeber.ru
: 13.12.2017. 10:27.

Vtejte na webovch strnkch Zkladn koly a Mate sk koly v Drnovicch

 

Zkladn kola a Mate sk kola Drnovice je slouen mate sk kola se t emi oddlenmi a mlot dn trojt dn kola v okrese Blansko. Dv oddlen mate sk koly jsou na pracoviti Drnovice 196 a jedno oddlen mate sk koly a zkladn kola se nachz na pracoviti Drnovice 60. V t ech oddlench M je pro leton koln rok zapsno 53 dt. Zkladn kolu navtvuje 60 .k. V I. t d jsou ve kolnm roce 2011 / 2012 .ci 1. ronku, ve II. t d jsou .ci 2. a 3. ronku a ve III. t d jsou spojeni .ci 4. a 5. ronku. Mate sk kola, zkladn kola i koln dru.ina pracuj podle vlastnho vzdlvacho programu. Od letonho kolnho roku i pt ronk pracuje podle kolnho vzdlvacho programu "Od hran k vdn".

   

 

Z

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

 

logolink

Zkladn kola a Mate ska kola Drnovice Y 2012. All Rights Reserved.