HTTP PROXY,  http://bids.cz, - SafeWeber.ru
: 13.12.2017. 14:46.

B.I.D. services
kostkaKonference


B.I.D services s.r.o.
se od r. 2003 vnuje poádání odborných konferencí a seminá. Specializujeme se zejména na oblasti energetiky, infrastruktury, financí, veejného sektoru a legislativy. Naprostou vtšinu našich konferencí a seminá organizujeme sami, pro nkteré význané akce se však spojujeme s kvalitními partnery, jako jsou oborové asociace i význané firmy z píslušného sektoru. 

Naše akce otevírají prostor k výmn informací a diskusi na nejvyšší úrovni mezi zástupci vybraných odvtví, veejných organizací a soukromého sektoru. Velkou ást našeho portfolia tvoí mezinárodní konference, jich se úastní význaní odborníci a vlivné osobnosti z celého svta.

Na eském a slovenském trhu patíme k význaným a zavedeným spolenostem s roním portfoliem ticeti a tyiceti akcí, z nich vtšina si ji získala dobrý zvuk. Archiv konferencí je naší nejlepší vizitkou.

         

Naše konference na video záznamech. Objednejte si pístup v sekci Archiv.

Pokud se nemete zúastnit námi organizované konference a zárove nechcete o informace z akce pijít, vyuijte monosti si objednat konferenní sborník v elektronické form (videoprezentace) z jakékoli naší akce! Objednat si pístup k videoprezentacím je moné pes Archiv a jednotlivé konference.

Pro pstup ke sbornkm prosm zadejte svj kd a odelete.

<<    12 / 2017    >>
PSPSN
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Upcoming
NIMBY efekt (oban-msto-investor)
Energetick management pro veejnou sprvu
Nkup energie v organizacch veejn sprvy
Financovn vodrensk infrastruktury 2018
Nakldn s komunlnm odpadem  po roce 2024