HTTP PROXY,  http://opendata.mmhk.cz, - SafeWeber.ru
: 14.12.2017. 09:51.

P ejt na obsah

Vtejte na portlu pro otev en data. Statutrn msto Hradce Krlov, p spvkov organizace a dal souvisejc subjekty zde zve ejuj, nebo budou zve ejovat, data ve strojov itelnch formtech p stupn bez licennch omezen.