HTTP PROXY,  http://kyjov.farnost.cz, - SafeWeber.ru
: 14.12.2017. 13:14.


p istupuji k slaven slavn svtosti Tvho jednorozenho Syna,
naeho Pna, Je.e Krista.
P istupuji jako nemocn k lka i .ivota,
jako neist k prameni milosrdenstv,
jako slep k svtlu v˽n jasnosti,
jako chud a nuzn k Pnu nebe i zem.
Tys nesmrn bohat a tdr, prosm T: