Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://svazky.obce.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 15.12.2017ă. â 02:53.

Veřejná správa online
Strategický partner Microsoft, s.r.o.
Města a obce online Města a obce online
Deník veřejné správy
Diskuzní fórum
Zlatý erb  Vesnice roku
Katalog dodavatelů
Svazky obcí  vismo
Soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů [zlatyerb.obce.cz]

vismo Registr oznámení pro podporu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Adresář svazků obcí nabízí představitelům svazků, kteří pracují s internetem, možnost uvést na Základní stránce svazku v adresáři kontaktní informace a odkazy. Pokud využívají archiv vismo, jsou zde zpřístupněny i tyto informace.

Cílem projektu je postupně budovat veřejný adresář aktivních subjektů v jednotné databázi s přehledným uživatelským rozhraním. Víme, že to nebude snadná cesta, ale věříme, že adresář získá pozornost veřejné správy podobně jako adresář obcí a pomůže vám v práci.

Zaregistrujte si svůj svazek obcí pro aktualizaci údajů    Zaregistrujte si svůj svazek obcí k aktualizaci údajů.

Počet shlédnutí titulní stránky: 224 301

(c) WEBHOUSE, s.r.o.
© WEBHOUSE, s. r. o., 1996-2014
/webhouse.cz/