HTTP PROXY,  http://rskuk.cz, - SafeWeber.ru
: 16.12.2017. 03:09.

Regionln stl konference

steckho kraje

Pravick brnapVarnsdorfKadaKlnovecesk vcarskoRubmurkRanLounyNechraniceErbenova vyhldka-atecHorn Ji	etnMostChomutovMilesovkaToltejnD˽nTepliceRoudniceHazmburkCh	ibskLitom	ickost nad LabemFlje

Regionln stl konference steckho kraje

V.en nvtvnci,


nachzte se na strnkch Regionln stl konference steckho kraje (RSK K), na kterch vm chceme p inet informace z dn nejen RSK, ale tak z Nrodn stl konference (NSK) a dotan politiky.

V levm menu naleznete informace z RSK, pracovnch skupin, z p pravy a zpracovn Regionlnho aknho plnu (RAP), zkladn strategick dokumenty steckho kraje a tak odkazy na rzn webov portly, kter by pro vs mohly bt u.iten.


V pravm menu se pod jednotlivmi dla.dicemi nachzej operan programy, ze kterch je mo.n erpat finann prost edky pro danou oblast a souvisejc odkazy.

Dla.dice Aplikace RAP a Msto pro vae nmty, spoluprci... jsou .iv.

Aplikace RAP slou. pro vkldn projektovch zmr, kter budou vyu.ity jako podklad pro tvorbu Regionlnho aknho plnu.

Dla.dice Msto pro vae nmty, spoluprci... slou. k zasln vaich p ipomnek, nmt, k navzn spoluprce s RSK K i p mo krajem.


Pod dla.dic "Vzdlvn" najdete informace o innosti v rmci KAP a MAP.


V me, .e na nov vzniklch strnkch RSK K naleznete ve pot ebn a pokud ne, dejte nm vdt.Projekt Regionln stl konference steckho kraje"  je spolufinancovn Evropskou uni prost ednictvm Operanho programu Technick pomoc, slo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000037.

Clem projektu je zajitn kvalitnho, efektivnho a odbornho zen chodu RSK, tedy zajitn sekretaritu, kter se bude pln vnovat dan problematice a bude zodpovdat za uplatovn principu partnerstv. Sekretarit mus kvalitn zabezpeit vechny role RSK, kter jsou stanoveny v AP SRR R a to roli komunikan, plnovac a koordinan, roli inician, roli monitorovac a vyhodnocovac i roli informan a propagan.  


 
Regionln stl konference steckho kraje | RSKK.cz

Y 2017 Insion

 

                               Inovan centrum K, icuk.cz      SMO-Svaz mst a obc        

 


 
     

 

upd. 19.4.2016