HTTP PROXY,  http://poved.cz, - SafeWeber.ru
: 19.12.2017. 01:38.

Slevy ve ve ejn doprav Plzeskho kraje od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2018 budou ve ejn doprav nabzeny nov slevy na jednotliv jzdn, kter zavd Plzesk kraj. Vzniknou dv slevov kategorie: prvn se slevou 75 % ze zkladnho jzdnho, kterou mohou nov vyu.vat .ci/dti do 15 let, druh se slevou 50 % ze zkladnho jzdnho, kterou m...

Roz en IDP do celho okresu Plze sever od 1. 1. 2018

Od 1. ledna 2018 se zem Integrovan dopravy Plzeska roz do celho okresu Plze sever sPmalmi p esahy do sousednch kraj. VPoblasti dojde kProz en celkem o 11 vnjch zn - o osm zn na zem naeho kraje (035 ter, 133 Bezvrov, 132 nov, 029 Kralovice, 028 Kozojedy, 027 ...

Zmny v TARIFU IDP od 1. 1. 2018

Zkladn p ehled zmn a) Pzaveden dvou novch slevovch kategori: vlen vetern a mate sk b) sjednocen poskytovn a prokazovn slev vPzn 001 Plze a ve vnjch znchP P edplatn pro rok 2018 se zane prodvat od pondl 2.10.2017 . P 1.1 ZNA 001 PLZE Zmny vP...

Konen nvrh jzdnho du 2017/2018

U jednotlivch trat naleznete pravdpodobnou podobu .elezninho jzdnho du 2017/18 po projednn se vemi subjekty. Jedn se o tm finln nvrh (konen podoba jzdnho du od tohoto stavu se bude liit minimln), dal p padn zmny jzdnho du budou eeny kPervnu 2018. P ...

Aktuality, vluky a dal informace

Ve / Plze - Sever / Plze - Jih / Plze - msto / Klatovsko / Rokycansko / Doma.licko / Tachovsko

Anketa

S jakou formou ve ejn dopravy jste nejspokojenj?
35 %

Spolupracujeme

© 2017 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plze

Organiztor ve ejn dopravy vPPlzeskm kraji aPIntegrovan dopravy Plzeska (IDP)

Sledujte ns na

Created by Bene & Michl