HTTP PROXY,  http://szif.cz, - SafeWeber.ru
: 24.12.2017. 04:57.

Jednotn .dost

Prost ednictvm Jednotn .dosti lze nrokovat dotace na plon opat en, a to na p m platby (zejmna na plochu SAPS), kompenzan (AEO, LFA, NATURA 2000) a P echodn vnitrosttn podpory.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova podporuje v dotanm obdob 2014 - 2020 konkurenceschopnost zemdlskch, lesnickch a potravin skch podnik.

Seznam p jemc dotac

Seznam p jemc dotac z fond Evropsk unie a ze sttnho rozpotu R prost ednictvm SZIF za posledn dva fiskln roky.

Zpravodajstv

Pro sprvn fungovn tto aplikace je nutn mt zapnut Javascript.