HTTP PROXY, http://mamenet.cz, - SafeWeber.ru
: 25.12.2017. 08:50.

Aktuln informace

V.en zkaznci

tmto si Vs dovolujeme informovat, .e dle po.adavk spolenosti MARK}ZA – SLOVAKIA s.r.o, kter vlastn televizn stanice Markza, Doma a Dajto, nesm bt od 1. 3. 2017 tyto programy v esk republice nadle eny.
K tomuto kroku ve zmnn spolenost p istupuje, nebo nem oet ena autorsk prva pro en svho vyslacho obsahu v esk republice. stenou nhradou m.e bt program Markza International, jeho. vyslac obsah je slo.en pouze z po ad vytv ench ve vlastn produkci.
— tte zde —

EET

Podle zkona o evidenci tr.eb je prodvajc povinen vystavit kupujcmu tenku. Zrove je povinen zaevidovat p ijatou tr.bu u sprvce dan online; v p pad technickho vpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

Doporuen pro nkup TV p ijmae

Pokud plnujete nkup novho TV p ijmae, doporuujeme, aby byl ji. vybaven technologi H265/HEVC. Technologie H264, kterou jsou p ijmae vybaveny v souasn dob, nebude do budoucna dostaten! Dle je nutn, aby byl p ijma schopen zpracovat DVB-C formt vysln. V dnen dob tm vechny prodvan modely TV po tto strnce vyhovuj, ale radji si ve ov te u svho prodejce, jist Vm rd porad.

h265tv

P ipojte si n rychl internet a digitln kabelovou televizi

Pot ebujete pro V business rychl, kvalitn a bezproblmov p ipojen do internetu? Po.adujete vysokorychlostn p ipojen kPinternetu i od Vs zPdomova? PSledujete rdi televizi a zle. Vm na pestr nabdce digitlnch program vPt nejvy digitln HD kvalit? Jste tedy na sprvnm mst! Spojte se sPnmi, kontaktujte MAME Moravsk Budjovice, s.r.o.

LCD

Nabzme kabelov internet po metalickch a optickch rozvodech aPdigitln kabelovou televizi vPlokalit:

 • Moravsk Budjovice

Nabzme tak bezdrtov WiFi p ipojen kPinternetu vPlokalitch:

 • Lukov
 • Jakubov
 • Martnkov
 • Vrann
 • Vesce
 • Nov Syrovice
 • Lz
 • Litoho
 • Lesonice
 • Domamil
 • La.nky
 • astohostice
 • Krnice
man

Pro si vybrat prv ns?

 • Dlouholet praxe vPinformanch technologich
 • Neustle rozvjme a modernizujeme nai infrastrukturu
 • Kvalita a rove nabzench slu.eb je pro ns v.dy na prvnm mst
 • Profesionln p stup
 • Poradenstv vPoblasti IT
 • Rychl a bezplatn podpora naim zkaznkm