HTTP PROXY,  http://rozsochy.cz, - SafeWeber.ru
: 28.12.2017. 09:22.

Pozvnka na p edsilvestrovsk pochod

Napsal Augustin Hol p ed 14 hodinami v kategorii . P ipojeno 0 koment .

Orel Rozsochy zve vechny na prochzku zimn krajinou!

Pochod se uskuten v sobotu 30. prosince 2017, odchod z parkovit u kostele v 8:30 hodin. Trasa pochodu: Zvolk - Braniov hjenka - Olen - Zub - Pohledec Vvrova skla - Marovice. Zpt vlakem z Novho Msta na Morav. Za nep zn poas bude trasa upravena. Vichni jsou srden zvni!

Provozn doba ve svtky

Napsal Augustin Hol p ed tdnem v kategorii . P ipojeno 0 koment .

Obecn ad Rozsochy oznamuje, .e bude od tvrtka 21.prosince 2017 do pondl 1. ledna 2018 uzav en.

Pota partner bude v pracovn dny otev ena vPb.n otevrac dob poty. Na pot je mimo potovn slu.by mo.no vy dit: Ov ovn podpisu a listin Vpisy zPCZECH POINT Vydn voliskch prkaz pro volbu prezidenta (od 28.12.2017)

Vnon p edstaven pro dti - Psnikov tetiny

Napsal Augustin Hol p ed tdnem v kategorii . P ipojeno 0 koment .

Fotografie z tto krsn a vesel vnon akce naleznete v na fotogalerii. sam-2794-1

Pokraovn tohoto lnku »»»

Vesel Vnoce - Psnikov Tetiny

Napsal Augustin Hol p ed dvma tdny v kategorii . P ipojeno 0 koment .

Vesel akce pro dti, ale i vechny ostatn, kte se chtj dostat do sprvn vnon atmosfry a pohody! Po d Obec Rozsochy a Mstn knihovna Rozsochy, srden Vs zveme!

vanoce-tetiny-2017

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Pokraovn tohoto lnku »»»

Upozornn - oprava silnice na Kundratice

Napsal Augustin Hol p ed t emi tdny v kategorii . P ipojeno 0 koment .

SILNICE JE OTEVENA, 1. ETAPA OPRAVY JE HOTOVq, 2. ETAPA BUDE NqSLEDOVAT V P}T}M ROCE.

P

Sprva a dr.ba silnic Byst ice nad Perntejnem oznamuje, .e od 5. do 8. prosince bude probhat oprava silnice do Kundratic. Oprava bude probhat vPuveden dny od 8:00 do 16:30 hodin.P VPtuto dobu bude silnice pro motorovou dopravu uzav ena. Uzavrka bude od odboky na Kundratice po kapliku.P Mimo dobu opravy maj oban Kundratic prjezd povolen.

ZPdvodu uzavrky nebude do Kundratic zaj.dt autobusP ve 14:20 hodin, kter bude konit vPRozsochch.


Nov mobiln komunikace s obany

Napsal Augustin Hol p ed t emi tdny v kategorii . P ipojeno 0 koment .

ceska-obec VPsouasn dob mme zkuebn (do 6.ledna 2018)P nainstalovan jeden ze zdroj komunikace sPobany vPaplikaci esk Obec. U.ivatel, kter m aplikaci nainstalovanou ve svm mobilnm telefonu nebo tabletu m neustl p ehled o dn vPobci.

Mobiln aplikace je zdarma ke sta.en pro chytr telefony (tablety) s operanm systmem Android nebo iOS(iPhone).

Zde je jednoduch nvod kPjejmu sta.en:

Ve svm mobilnm telefonu najdete ikonku "Obchod Play" nebo "App Store", kterou rozkliknete a ve vyhledvai zadejte esk Obec,po zobrazen na tuto aplikaci kliknte a zadejte instalovat,po instalaci kliknte Otev t", aplikace se zobraz, v pravm hornm rohu najdete znamnko +", po kliku na nj se zobraz .lut pole s npisem P idat Obec", po kliknut na nj m.ete jednodue p idvat nebo odebrat obce, kter chcete sledovat, dle je m.ete adit v zvislosti na tom, kter obec m bt prvn nebo druh tm, .e danou obec p idr.te a p ethnete nahoru i dol.

odkaz od banner

http://www.ceskaobec.cz/about

P

Video nvod

https://www.youtube.com/watch?v=Zah4I1PZHbY&t=10s

Pokraovn tohoto lnku »»»

ZAHqJEN} ADVENTU, KqCEN} MqJE

Napsal Augustin Hol p ed t emi tdny v kategorii . P ipojeno 0 koment .

FotografiePz tto spolen akce naleznete v na fotogalerii. sam-2723

Pokraovn tohoto lnku »»»

Kontakt edn deskaNahoru

Vytvo il Marek Klusk

© 2006 – 2017 Obec Rozsochy