HTTP PROXY, http://choltice.cz, - SafeWeber.ru
: 28.12.2017. 09:31.

Dnes m svtek : Bohumila
 1. 0
 2. 4
 3. 10
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 17
 9. 19
 10. 21
Vtejte na oficilnch strnkch mstyse Choltice

Jak se nm dailo sniovat mnostv smsnho odpadu v roce 2017 a pehled bonus na rok 2018 pro ty, kdo td.

Kalend svozu odpad 2018

22. 12. 2017 12:22

Kalend svozu odpad v roce 2018.

Rozhodnutm pedsedy Sentu Parlamentu R publikovanm ve Sbrce zkon pod . 275/2017 Sb. byla dne 28. srpna 2017 vyhlena volba prezidenta esk republiky, kter se uskuten ve dnech 12. a 13. ledna 2018, ppadn druh kolo volby se uskuten ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

 

Pro rok 2018 je v rozpotu pipraveno 5,8 mil. K na opravy obecnho majteku. Mezi nejvt akce bude patit rekonstrukce ulice U Obory II. etapa. Do projekt pro dal opravy majteku budeme investovat stku 800 tis. K.

Sedm zasedn zastupitelstva v roce 2017 se konalo v pondl 11.12.2017 a ne. bude zve ejnn zpis ze zasedn, zve ejujeme nejdle.itj rozhodnut zastupitelstva vetn koment e k jednotlivm projednvanm bodm.

PF 2018

14. 12. 2017 16:59

V sobotu 6.1.2018 potkte v Cholticch TI KRqLE s koledou, novoronm p nm a pokladnikou.

Provoz adu mstyse Choltice v zvru roku 2017 bude omezen.

Strana 1 z 103