HTTP PROXY,  http://kevis.plzensky-kraj.cz, - SafeWeber.ru
: 28.12.2017. 09:03.

Krajsk ad Plzeskho kraje
Co je KEVIS?
KEVIS - Krajsk EVidenn Informan Systm je spolenm projektem Ministerstva vnitra R a Asociace kraj R financovanm v rmci naven prvn etapy informatizace kraj.
Zkladnm clem projektu bylo vytvo en univerzln databzov a aplikan platformy pro een jednoduchch loh typu evidenn agenda. Hlavn motivac pro prci na tomto systmu byla spolen snaha krajskch adu systematizovat a integrovat aplikan vybaven p edevm v oblasti vkonu agend p enesen sttn sprvy.
kolem systmu KEVIS je poskytnout jednodue a efektivn administrovatelnou platformu, pomoc kter se daj v krtkm ase realizovat jednoduch po.adavky na vytvo en evidenn aplikace. Systm e problematiku vytvo en, administrace, u.vn a sdlen takovchto evidenc na krajsk i celorepublikov rovni.
Bli. informace o stavu projektu najdete u eitel projektu:
vedouc projektu za stranu odbratele - Ing. Petr Pavlinec, kraj Vysoina
vedouc projektu za stranu dodavatele - Ing. Martin Skla, Marbes consulting s.r.o.
V p pad dotaz na strukturu konkrtn tabulky, data v jednotlivch evidencch i p i problmu s p ihlenm kontaktujte prosm nsledujc osobu:

Pro oblast sbru dat od kolskch za zen - Mgr. Pavlna Faitov
Pro vy een technickch problm v KEVISu - Michal Vali
Marbes consulting s.r.o.