HTTP PROXY,  http://plynar-vodar-kurenar.eu, - SafeWeber.ru
: 31.12.2017. 10:15.


31/12/2017 08:15 
 Meno:  Heslo:  
 | [Registruj]

Napíšte nám:


e-mail:

Vitajte

 

edicny2018-up

 

VOC-april-2009_430-grafika


V elektronickej verzii odborného asopisu, ktorý je urený odborníkom - projektantom, realizaným firmám i ivnostníkom - remeselníkom, ale aj súkromným osobám, ktorí sa zaoberajú profesiami plynárenstva, vodárenstva a kúrenárstva, ako aj odborníkom v oblastiach klimatizácie a vzduchotechniky. Je distribuovaný na Slovensku aj v echách.


Tematický sa asopis venuje novinkám v týchto odboroch, ako aj nezávislým testom a technickým popisom existujúcich vodárenských, kúrenárskych a vzduchotechnických materiálov a výrobkov, ktoré na trhu sú. Výrobcovia, importéri i predajcovia prezentujú svoje produkty odborníkom v R aj SR.


O OM?
Tematický sa asopis venuje novinkám v odboroch, ako aj nezávislým testom a technickým popisom existujúcich vodárskych, kúrenárskych a vzduchotechnických materiálov a výrobkov, ktoré na trhu sú. Výrobcovia, importéri i predajcovia prezentujú svoje produkty odborníkom v R aj SR.

KOMU?
asopis je 6x rone zasielaný a doruovaný odborníkom - projektantom, realizaným firmám i ivnostníkom - remeselníkom, ale aj súkromným osobám, ktorí sa zaoberajú profesiami plynárenstva, vodárenstva a kúrenárstva ako aj odborníkom v oblastiach klimatizácie a vzduchotechniky. Je distribuovaný na Slovensku aj v echách.


< späť