HTTP PROXY,  http://bakalari.cz, - SafeWeber.ru
: 31.12.2017. 17:50.

Mezi kolou a rodinou

U. 25 let pomhme eskm kolm zvldnout ka.dodenn administrativu
pomoc systmu, kter je p ipraven na zmny v rozvrhu, zapomenut .kovsk kn.ky i komunikaci mezi kolou a rodinou.
Dky na online evidenci osobnch dat .k, t dnm knihm i tvorb vysvden uet
zamstnanci i rodie .k z vce ne. 3 200 kol tisce hodin asu ron.

Mac

kolm et me as a penze.
Rodim p inme p ehled o dn ve kole.

Dt dohromady podklady pro inspekci z ministerstva nebo p ipravit nov rozvrhy m.e bt mnohem jednodu, ne. jste si mysleli. Zbavte se jednou prov.dy prohledvn anon a excelovskch tabulek. S Bakal i budete mt vechna dle.it data o kole pohromad a uitel, .ci i rodie se kdykoliv dostanou k informacm, kter pot ebuj.

Evidence .k, t	dn kniha a mnoho dalho

Vechno dle.it na
jednom mst

P ehledn evidence .k, online t dn kniha i p enos dat na MMT ulehuje .ivot ka.d den p ibli.n 3 200 eskm kolm.

Napojen

Propojen do celho
svta

S naimi partnery (vydavatel karet ISIC a ITIC, p stupov systmy, jdelny...) vm usnadujeme .ivot

Bezpen zlohovn pomoc cloudovho 	een

U. .dn ztracen dokumenty

V p pad zjmu veker data bezpen zlohujeme na cloudovm lo.iti, ke ktermu se dostanete odkudkoliv z kabinetu i obvku.

Ve pot	ebnna jednom mst

Technick podpora
ve st ehu

Kdy. se nco neda , sta zvednout telefon nebo napsat e-mail. Rdi vm pom.eme ka.d vedn den
od 8 do 15 hodin.

Prozkoumat dal moduly
Kompletn zprovoznn Bakal 
doplkov slu.by
Vce informac
Data na cloudu
vhody, nevhody, zprovoznn
Vce informac
Technick podpora a asistence
p i neekanch pot.ch
Vce informac
Chcete se dozvdt vc?

Uk.eme vm, co vechno umme a spolen vybereme takovou variantu systmu, kter padne va kole jako ulit.