HTTP PROXY,  http://vaktr.cz, - SafeWeber.ru
: 04.01.2018. 23:37.

Aktuln zprvy VaK T eb - dobrovoln svazek obc

Stanoven ceny vodnho a stonho pro rok 2018

P edstavenstvo svazku obc VODOVODY A KANALIZACE T eb schvlilo cenu vody pro rok 2018

Cel lnek

Porovnn vech polo.ek vpotu ceny pro vodn a ston za rok 2016

Informace pro zjemce o exkurzi na vodrensk objekty

Koordinaci exkurz na objekty VAK zajiuje pan Bojkov z VAS, a. s.

e-mail: bojkova@vastr.cz


ostatn informace viz odkaz Heraltick voda

Cel lnek

Stanoven ceny vodnho a stonho pro rok 2017


P edstavenstvo svazku obc VODOVODY A KANALIZACE T eb schvlilo cenu vody pro rok 2017


Cena vodnho - 42,95
 (s DPH 49,39)

Cena stonho - 33,89(s DPH 38,97)

Celkem vodn a ston - 76,84 (s DPH 88,37)

Ceny jsou uvedeny v K za m3

Celkov naven ceny oproti roku 2016  -  1 %


Informace pro zkaznky VODqRENSKy AKCIOVy SPOLENOSTI, a. s.

V sekci Ke sta.en vkldme informaci zkaznkm o vodomrech pod nzvem E-kapka 3.pdf

P edchoz 1 2 3 4 5 Nsledujc
Archiv lnk

Aktuln

Stanoven ceny vodnho a stonho pro rok 2018

P edstavenstvo svazku obc VODOVODY A KANALIZACE T eb schvlilo cenu vody pro rok 2018

vodn: 43,81 K

ston: 35,05 K

Nrst oproti roku 2017 in 2,6%

Dotace z OP-P pro obdob 2014-2020

Dotace zve ejnny v sekci Investice

Projekt VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA . 10048481

Projekt VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA . 10048481

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovoln svazek obc se sdlem v Tebi zahjil stavbu VODOVOD A KANALIZACE PRO OBCE ROKYTNICKA.

Clem tohoto projektu je napojen obc Chlstov, Rokytnice nad Rokytnou vetn mstn sti Veverka, mov a slavice vetn mstn sti Sdek na oblastn vodovod zsobovan ze zdroje v Heralticch. Dle odkanalizovn obc slavice a mov s itnm odpadnch vod na novch obecnch OV.

Vce novinek