HTTP PROXY,  http://hlaseni.teplice.cz, - SafeWeber.ru
: 06.01.2018. 23:10.

NAHORU

Kliknutm obnovte strnku

STATUTqRN} MSTO TEPLICE
HLqEN} ZqVAD

  Vy eili jsme p es 1120 nahlench zvad

NAHLqSIT NOVOU ZqVADU

UPOZORNN}: Mjte prosm na pamti, .e Hlen zvad neslou. k nahlaovn p pad, kter vy.aduj okam.it zsah policie, hasi nebo zchrann slu.by. Vpadky dodvek elekt iny, vody, tepla nebo plynu hlaste p mo jejich dodavatelm.

Jako prvn zvolte kategorii, kter se Vae hlen tk:

itn komunikac
itn chodnk a silnic

Vybrat a pokraovat

Dopravn situace
parkovn, obslu.nost

Vybrat a pokraovat

Dopravn znaen
 

Vybrat a pokraovat

Mstsk h bitov
hroby, kolumbria, epitafy

Vybrat a pokraovat

Svoz odpad a ndoby
svoz, kontejnery a jejich stn

Vybrat a pokraovat

Ve ejn zele
trvnky, ke e, stromy, zhony

Vybrat a pokraovat

Ve ejn osvtlen a svteln signalizace

Vybrat a pokraovat

Zvady na komunikacch
chodnky a silnice

Vybrat a pokraovat

Zvady na mstskm mobili i a dtskch h itch

Vybrat a pokraovat

Autovraky
vozidla nalezen a oputn

Vybrat a pokraovat

ern skldka
nelegln ulo.en odpadu

Vybrat a pokraovat

Neza azeno
ostatn zvady

Vybrat a pokraovat

NEJNOVJ} HLqEN}

VYEENO

Odpadky v okol domu

05.01.2018    

Ve ejn zele

VYEENO

Odpad u kontejner

03.01.2018    

Svoz odpad a ndoby

VYEENO

Svoz t dnho odpadu

02.01.2018    

Svoz odpad a ndoby

VYEENO

Odpad u silnice

30.12.2017    

ern skldka

VYEENO

Nesviti lampa

27.12.2017    

Ve ejn osvtlen a svteln signalizace

VYEENO

P eplnn kontejner na plasty

27.12.2017    

Svoz odpad a ndoby

VYEENO

Neuklizen trvnky v ulici U soudu

27.12.2017    

itn komunikac

V EEN}

Lampa blika

25.12.2017    

Ve ejn osvtlen a svteln signalizace

V EEN}

Lampa nesviti

23.12.2017    

Ve ejn osvtlen a svteln signalizace

VYEENO

P eplnn kontejner

22.12.2017    

Svoz odpad a ndoby

VYEENO

Nepo dek kolem panelk

21.12.2017    

Ve ejn zele

VYEENO

Diry ve vozovce

21.12.2017    

Zvady na komunikacch

VYEENO

Rozbit chodnk

21.12.2017    

Zvady na komunikacch

VYEENO

P eplnn popelnice

21.12.2017    

Svoz odpad a ndoby

ASTO KLADENy OTqZKY

Jak najdu sv hlen? Poslal jsem hlen a nemohu jej najt.
Hlen lze vyhledat pomoc Vyhledvn hlen , kde lze dohledat jakkoliv hlen podle sla hlen, kter vm p ijde na email. Nebo si m.ete zobrazit poslednch 100 hlen na map . Nov hlen mus nejprve prov it nai pracovnci, teprve potom bude zv ejnno. O stavu vs budeme informovat emailem.

Na map mi nejde vyznait bod zvady. / Mapa se mi nezobrazuje.
Zkontrolujte, zda mte aktualizovan prohl.e a povolen JavaScript, pop pad zda vm prohl.e JavaScript na tto strnce neblokuje. Vyznait bod zvady jde pouze na zem Statutrnho msta Teplice, jeho. hranice jsou p ibli.n nartnuty p mo v map modrou rou. M.e se stt, .e mapa vype hlku "VYBRAN BOD NEN} NA ZEM} STATUTqRN}HO MSTA TEPLICE", i kdy. msto na zem Statutrnho msta Teplice pat . V tom p pad prosme vyznate nejbli. mo.n bod a do popisu zvady uvete p esnj lokaci.

P i nahrvn fotografie se objevuje chyba.
Zkontrolujte, zda je fotografie ve formtu JPG a zda m velikost men jak 5MB. Pokud tyto podmnky spluje a stle se neda fotografii nahrt, prosme o nahrn na nkter lo.it (nap klad leteckaposta.cz ) a zasln odkazu do popisu zvady. Dkujeme.

Pro musm p i nahlaovn uvdt sv osobn daje?
Povinn polo.ky p i nahlaovn obsahujc osobn daje jsou: vae cel jmno a v email, nepovinn daj je telefonn slo. m vce informac mme, tm lpe vs m.eme kontaktovat v p pad dotaz ohledn zvady, kter povedou k rychlejmu vy een hlen. Veker zaslan daje zpracovvaj zamstnanci Magistrtu msta Teplice a zstupci spolenost, kter maj na starosti odstrann zvady (daje jako pozice, popis a fotografie zvady a dal).

Jak m smysl barevn dlen hlen?
Hlen jsou barevn oddlena zelenou barvou pro vy een hlen, oran.ovou barvou pro hlen ve zpracovn a ervenou barvou pro hlen, kter nelze vy eit.

Nejsem spokojen s vy zenm hlen, kam se mohu obrtit? / Hlen bylo smazno a nemohu ho dohledat.
Nejjednodu cesta je obrtit se p mo na osobu, kter vm hlen vy dila. K dohledn kontaktu m.ete pou.t telefonn seznam Magistrtu msta Teplice. K plnmu vymazn hlen z databze dolo bu na zklad uveden nevyhovujcch informac, neustle se opakujcmu hlen, vulgarit nebo poruen zkona.

Kam mohu zaslat dotazy nebo p ipomnky ohledn Hlen zvad?
Technick dotazy a p ipomnky zaslejte na email hrad@teplice.cz , ostatn dotazy a p ipomnky na teuschelova@teplice.cz .
Jako p edmt uvete "Hlen zvad". Dkujeme.

Co to jsou cookies a k emu je pou.vme?
Vlastn cookies pou.vme pro identifikaci, zda konkrtn u.ivatel spn nebo nespn odeslal hlen zvady. Pou.vme tak cookies pro identifikaci u.ivatele slu.bou Google Analytics. Vce informac o cookies si m.ete p est nap klad na wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pou.vnm slu.by Hlen zvad souhlaste s pou.vnm cookies.