Byla zalo.ena Mstem Frdek-Mstek dne 31.10.1995 jako jedinm zakladatelem za elem p evzet privatizovanho majetku sttnho podniku Teplo Frdek-Mstek. Zkladn jmn spolenosti p i zalo.en inilo 1 mil. K. Faktick hospoda en zapoalo dnem 26.3.1996, kdy msto Frdek Mstek zrealizovalo vklad sti podniku. Jedinm akcion em je dosud msto Frdek Mstek.

DISTEP a.s. je tm z devadesti procent dodavatelem tepeln energie ze soustavy centrlnho zsobovn teplem (dle CZT) na zem msta Frdku Mstku. Hlavnm p edmtem podnikn je nkup tepeln energie, prava parametr a distribuce tepeln energie pro vytpn objekt a dodvka tepl u.itkov vody. Spolenost zajiuje sprvu a dr.bu automatickch tlakovch stanic a ve ejnho vodovodu II. tlakovho psma vetn prodeje pitn vody v oblastech s nedostatenm statickm tlakem vody ve vodovodnm du SmVak a.s. DISTEP a.s. vyvj podnikatelskou innost i v dalch oblastech souvisejcch s hlavnm p edmtem podnikn .P
P