esk vcarsko, 8. 1. 2018 Dne 4. ledna 2018 nabyla innosti nov pravidla pro lezen v Nrodn p rodn rezervaci Kaon Labe. Sprva Nrodnho parku esk vcarsko formou opat en obecn povahy povolila na zklad .dosti podan eskm horolezeckm svazem vjimku ze zkazu...

Praha, 19. 12. 2017 -adatel o dotace z Operanho programu -ivotn prost ed maj mo.nost podvat .dosti v rmci dvou mimo dnch vzev. Vzvy jsou zam en na specifick cl 4.3, tedy na zlepen funknosti krajinnch prvk a struktur (...

esk vcarsko, 1. 12. 2017 Certifikovan prvodci eskm vcarskem ve tvrtek, 30. listopadu 2017, doplnili v rmci kolen po danho ve spoluprci Sprvy NP esk vcarsko a obecn prospn spolenosti esk vcarsko sv znalosti o regionu. Odbornci z obou organizac...

esk vcarsko, 20. 11. 2017 V uplynulm tdnu byla dokonena oprava lesn cesty z osady Kopec smrem do Zadn Doubice v Nrodnm parku esk vcarsko. Cesta, kter byla d ve v majetku steckho kraje, byla parku bezplatn pevedena v roce 2015. V seku dlouhm 3050 metr...

esk vcarsko, 15. 11. 2017 Ve druhm listopadovm tdnu byly dokoneny prce na zpstupnn skalnho hrdku Falkentejn na Jetichovicku v nrodnm parku esk vcarsko. Konstrukce zpstupujc skaln hrdek, kter je souasn sttem chrnnou kulturn pamtkou,...

esk vcarsko, 8. 11. 2017 Bhem vichice, kter zashla zem nrodnho parku dne 29. 10. 2017, dolo tak k vyvrcen jednoho z velmi starch a pozoruhodnch smrk v eskm vcarsku. Vyvrcen smrk rostl u esk silnice a dosahoval vky pes 46 metr, jeho odhadovan...

esk vcarsko, 30. 10. 2017 Po vichici, kter zashla eskou republiku dne 29. 10. 2017, je vtina cest a stezek v nrodnm parku esk vcarsko prchodnch s obtemi, ppadn nejsou prchodn vbec. Na cestch le vyvrcen stromy, msty dolo nsledkem vvrat i k...

esk vcarsko, 18. 10. 2017 Dne 26. jna 2017 probhne v budov Sprvy nrodnho parku esk vcarsko od 10 do 13 hodin odborn semin pro zstupce obc, mst, kraj a dal zjemce o dotan monosti v oblasti ivotnho prosted. Zstupci Sttnho fondu ivotnho...