HTTP PROXY,  http://milesovka.cz, - SafeWeber.ru
: 14.01.2018. 09:52.


Restaurace Chata Mileovka vPprovozu

Restaurace Chata Mileovka je mimo letn przdniny v provozu o vkendech:

Sobota 900 2400
Nedle 900 1700

Telefon: 776 780 776 - Frantiek Mark

Kamenn bufet

O vkendech je v provozu rovn. tradin Kamenn bufet s nabdkou teplho i studenho oberstven a neopakovatelnou atmosfrou Horskho klubu Krlovny Mileovky.

Kontakt: Libor Ivnek, tel. 602 716 486.

Akce na vrcholu Mileovky v roce 2017

4. 3.

Mileovsk den .en

18. 3.

Jarn klid vrcholu kopce - dobrovolnci vtni

6. 5.

4x4 Mileovka, bh kolem kopce

20. 5.

Moravsk Vna na Mileovce

7. 10.

Burkov Mileovka

listopad

Non pochod st nad Labem - Mileovka

17. 11.

4x4 Mileovka, bh kolem kopce

18. 11.

Svatomartinsk MileovkaMapa strnek  |  Inzerce

Y 2010 Mileovka.cz  |