HTTP PROXY,  http://akcr.cz, - SafeWeber.ru
: 15.01.2018. 01:05.

 

AK R - Agrrn komora esk republiky

Agrrn komora esk republiky (AK R) byla zzena zkonem. Sdruuje vtinu podnikatel v zemdlstv, lesnictv a potravinstv, prosazuje a obhajuje zjmy svch len, poskytuje poradenstv a informan sluby na celm zem R. AK R od roku 1993 pomh zachovat tradin kvalitu eskho zemdlstv. AKR svm jednnm pomh rozvoji zemdlstv a venkova esk republiky.

Agrrn komora R je p ipravena s novou vldou R spolupracovat na prioritch, kter v dlouhodobm horizontu posl konkurenceschopnost naeho zemdlstv a potravin stv.

Ing. Zdenk Jandejsek, CSc., prezident AK R

Kurzovn lstek

20. 09. 2017

EuroEuro25,520
DolarDolar21,025
LibraLibra28,676

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Jak asto vyu.vte ve svch smluvnch vztazch Rozhod dolo.ku

Akce AK:
15. Leden
Bezpen pou.vn p pravk na ochranu rostlin vce
16. Leden
Ovocn sk dny vce
16. Leden
esko-nmeck zemdlsk komise pi Euroregionu Krunoho vce
16. Leden
Bezpen pouvn ppravk na ochranu rostlin vce
16. Leden
Presidency COGECA vce
Akce kol:
19. Leden
SOU slav - Den otevench dve vce
20. Leden
Den otevench dve v SSP Zbeh vce
31. Leden
O Priessnitzv dortk vce
7. nor
Pprava pedagogickch pracovnk stednch kol pro realizaci spolenho vzdlvn v praxi vce
18. nor
Jdlo k zamylen - evropsk ance a vzvy vce


Na dnes nen v kalendi dn akce. Pehled konanch akc naleznete zde

Liberecký Olomoucký Zlínský Plzesk Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravsk

AGRqRN} KOMORA V KRAJ}CH

St edoesk | Plzesk | Jihoesk | Karlovarsk | steck | Libereck | Krlovhradeck | Pardubick | Vysoina | Jihomoravsk | Zlnsk | Olomouck | Moravskoslezsk

IO: 47674768 DI: CZ47674768
datov schrnka: guzadjj

Agrrn komora esk republiky
Blanick 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nm

Agrrn komora esk republiky
Poernick 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Agrrn komora esk republiky je zapsna v obchodnm rejst ku vedenho u Krajskho soudu v Ostrav, oddl XIV, vlo.ka 571.

Agrrn komora esk republiky podlh licenci Creative Commons Uvete autora-Zachovejte licenci 3.0 esko. Creative Commons License. Tiskov a elektronick  en informac z webovch strnek Agrrn komory esk republiky je mo.n pouze s uvedenm zdroje. Copyright Y 2005-6 Agrrn komora esk republiky

Copyright Y 2010-2018 - AK R | vyroba-www.cz