Vtejte v hotelu Biograf


V.en host,

vtme Vs na strnkch ty hvzdikovho hotelu Biograf, kter se nachz p mo v historickm centru krsnho jihoeskho msta Psku, le.cho na zlatonosn ece Otav.
Jsme p ipraveni nabdnout Vm slu.by t nejvy kvality, a u. k nm zavtte s rodinou, v rmci slu.ebn cesty i za aktivnm odpoinkem.
Vybrat si m.ete z cel ady pobytovch balk, pochutnat si na specialitch stylov restaurace Malkus nebo vyu.t nkterou z naich wellness slu.eb.
Poloha hotelu je navc idelnm vchozm bodem k prohldce historickch pamtek msta, nvtv kulturnch akc, stejn jako pro vlet za krsami okoln p rody, bohat na romantick zkout, cyklostezky, rybnky a lesy.

V me, .e pobyt v naem hotelu se pro Vs stane "Potenm ze z.itku".