HTTP PROXY,  http://zdruzeniedeus.sk, - SafeWeber.ru
: 17.01.2018. 04:49.

Vitajte na strnkach DataCentra elektronizcie zemnej samosprvy Slovenska
Naposledy aktualizovan da: 13. 12. 2017
streda, 17. janur 2018
Home

DataCentrum elektronizcie zemnej samosprvy Slovenska

Verzia pre tla
DEUS je realiztorom nrodnho projektu Dtov centrum obc a miest (DCOM). Viac o projekte DCOM njdete na www.dcom.sk.

Systm DCOM sa rozri, dostane sa k nemu 2 500 obc a 2,5 milna ud

Vye 2P100 obc aPmiest vyu.va na Slovensku slu.by Dtovho centra obc a miest (DCOM). Vaka nemu m u. dnes prstup kPelektronickm slu.bm samosprvy takmer 2,2 milina obanov SR. Tento poet sa vPbudcnosti ete rozri oPalie stovky obc aPstotisce ud. Projekt DCOM bude toti. po novom prstupn aj tm samosprvam, ktor ho doteraz kvli naplneniu existujcich kapact vyu.i nemohli.

Od 1. novembra 2016 musia mest a obce poskytova svoje slu.by obanom aPod 1. jla 2017 firmm aj elektronicky. A. 72% z nich si tto povinnos spene splnilo vaka informanmu systmu DCOM. Zujem o vak presahoval jeho kapacitn mo.nosti. Je preto dobrou sprvou, .e bolo schvlen rozrenie DCOM-u, hovor Adrin Belnik, vkonn riadite DataCentra elektronizcie zemnej samosprvy Slovenska (DEUS), ktor systm DCOM prevdzkuje. Rozrenie projektu schvlil 12. decembra 2017 Riadiaci vbor prioritnej osi 7 Informan spolonos Operanho programu Integrovan infratruktra. Vaka tomu sa DCOM rozri o fzu DCOM+.


DCOM v slach

  • jeho slu.by momentne vyu.va 72% samosprv
  • ide o vye 2 100 obc a miest na Slovensku
  • k elektronickm slu.bm samosprv m vaka DCOM a miniDCOM+ prstup 2,2 mil. obanov
  • DCOM aktulne disponuje 9 integrciami na informan systmy verejenej sprvy
  • poet elektronickch sprv, ktor obce zapojen v IS DCOM prijmaj alebo odosielaj, kontinulne rastie. Mesane to predstavuje 16 000 podan a viac ako 7 000 rozhodnut.

Vron sprva 2016

Vron sprvu za rok 2016 si m.ete preta na tomto linku.


P

P

P

P

P

P

P