HTTP PROXY,  http://etrzby.cz, - SafeWeber.ru
: 24.01.2018. 19:28.

ETr.by - strnky o elektronickch tr.bch

19.01.2018

EET - drtiv vtina povinnost plynoucch stvajcm poplatnkm ze zkona o evidenci tr.eb plat i nadle beze zmn

Dne 16. ledna 2018 byl zve ejnn ve Sbrce zkon nlez stavnho soudu, tkajc se zkona oPevidenci tr.eb. ZProzsudku vyplv, .e zkon o evidenci tr.eb zstv dl nep etr.it vPplatnosti, vyjma vybranch ustanoven zkona, kter se ru uplynutm 28.Pnora 2018, resp. 31. prosince 2018. Konkrtn se dopady rozsudku promtly do odlo.en sputn 3.Pa 4. fze EET, zruen povinnosti evidovat platby kartou a zruen povinnosti uvdt na tence DI. Soud dle konstatoval, .e vjimky ze zkona o evidenci tr.eb nelze stanovovat na zenm vldy, ale mus bt zakotveny p mo vPzkon. Podstatn vak je, .e drtiv vtina povinnost plynoucch stvajcm poplatnkm ze zkona oPevidenci tr.eb plat iPnadle beze zmn.

15.12.2017

Stanovisko Ministerstva financ k rozhodnut stavnho soudu

Ministerstvo financ vt, .e stavn soud potvrdil, .e zkon o evidenci tr.eb nen protistavn, jak tvrdili st.ovatel, ale .e je legitimnm nstrojem ke kontrole daovch povinnost a sprv dan. Ministerstvo financ rozhodnut stavnho soudu pln respektuje a nyn se soust ed na to, aby jeho vli zohlednilo p i p prav nvrhu novely tohoto zkona.

Cel stanovisko k rozhodnut stavnho soudu o EET.

12.12.2017

Vnon kap i se mohou prodvat bez evidence, vjimku dostali i nevidom podnikatel

S innost od 14. 11. 2017 je platn na zen vldy . 376/2017, kter vyjm z evidence tr.eb nevidom podnikatele a tr.by z p edvnonho prodeje ryb.

Nejastj dotazy

ekli o evidenci tr.eb

"Zaveden EET chpeme p edevm jako pokus o narovnn konkurennho prost ed, ve prospch dnch podnikatel, proti daovm podvodnkm."
Semin	 po	dan Finann sprvou a Sttn pokladnou Centra sdlench slu.eb probhl v pondl 15.1. 2018 od 9:30 do 12:30 v budov F pro hl. m. Prahu. Na programu byly mimo jin informace tkajc se aktulnho provozu, praktickch dopad nlezu stavnho soudu na EET, zaznly tak zkuenosti z provozu po sputn 1. a 2. fze a z tenkov loterie.

Semin o EET pro vvoj e pokladnch systm 15.1.2018

Vce informac