HTTP PROXY,  http://knihovnatesin.cz, - SafeWeber.ru
: 25.01.2018. 21:08.

On-line knihovna

 

Mstská knihovna eský Tšín
Ostravská 1326/67, 737 01 eský Tšín
I: 64628795
DI: CZ64628795

telefon: 558 746 950, fax: 558 731 160
e-mail: info@knihovnatesin.cz 
Sigla: KAG 506
evidenní íslo knihovny: 1352/2002
. ú.: 19-5766930247/0100
íslo datové schránky: 4h6w7vr
editel: Jana Galášová, e-mail: jana.galas@knihovnatesin.cz

Prolongace a rezervace knih zde   
 

Aktuality

Sledujte aktuální dní v naší knihovn

Nae poboky, kontakty, otvrac doba

Podrobné informace o jednotlivých pobokách a oddleních

Nejbli. kulturn akce

Cesty blzk i dalek 29.1.2018

29.01.2018 17:00

ítárna a kavárna Avion pondlí 29. 1. v 17.00 hod. - beseda a zahájení výstavy fotografií Írán - pohled do zákulisí Je Írán ábelskou zemí? Jak se islám promítá do ka.dodenního .ivota? Neobvyklý a humornou formou podávaný pohled do zákulisí zem vtší ne. celá st ední Evropa nabízí autor dvou knih o souasném Íránu RNDr. Ji í Sladký. beseda z cyklu Cesty blízké i daleké. Výstava potrvá do 8.2.2018. Po ádá Mstská knihovna eský Tšín, vstupné 20 K leták

Ars moriendi a umn ve st edovku - 2. st 23.1.2018

23.01.2018 16:00

ítárna a kavárna Avion úterý, 23. 1. v 16.00 hodin Ars moriendi - umní dobré smrti v st edovkém umní - 2. ást P ednáška PhDr. Daniely Rywikové, Ph.D., vedoucí katedry FF OU. Po ádá Mstská knihovna eský Tšín ve spolupráci s Klubem p átel výtvarného umní, vstupné 40 K, pro leny KPVU 20 K