HTTP PROXY,  http://denmalychobci.cz?utm_source=denik%2Eobce%2Ecz, - SafeWeber.ru
: 25.01.2018. 22:50.

49. Den malch obc

46. Den malch obc, Praha, 8. 11. 2016, 10.39 (80 kB) 47. Den malch obc, Praha, 7. 3. 2017, 14.11 (44 kB) 47. Den malch obc, Prostjov, 9. 3. 2017, 10.26 (65 kB) 47. Den malch obc, Prostjov, 9. 3. 2017, 11.55 (86 kB)

Den malch obc je odborn konference uren starostkm, starostm a ostatnm zstupcm mst a obc, kte maj monost setkat se zde s pedstaviteli ministerstev a zskat aktuln informace o dn ve veejn sprv zejmna z oblasti financovn, dopravn obslunosti, dotan politiky a dalch. Kon se dvakrt ron vdy na dvou mstech  v echch a na Morav. Soust konference je doprovodn vstava firem nabzejcch vrobky a sluby obecnm a mstskm adm.

Msta konn

20.nora 2018 Praha
Praha 9-Letany, Beranovch 667, PVA Expo, Kongresov sl

27.nora 2018 Prostjov
Prostjov, Komenskho 4142/6, Spoleensk dm Prostjov

Hlavn tmata 49. DMO

  • Strategie regionlnho rozvoje (MMR)
  • Podpora rozvoje venkova (MZe)
  • Projekty obc v oblasti ivotnho prosted (MP, SFP)
  • Vsledky roku 2017 a dal vvoj financovn obc (MF)
  • Aktuln poznatky z kontrol samostatn psobnosti obc (MV)

Dal informace

  • Pjem objednvek na firemn prezentaci DMO49 Prostjov zdvodu naplnn kapacity uzaven.
Generln partner
Komern banka, a.s.
Hlavn partner
GDPR Sluby s.r.o.
Mediln partner
asopis Obec & finance
ISSS 2018