O aplikaci single-sign-on

Aplikace Single Sign On je jednotn p ihlaovac rozhran pro aplikace provozovan a garantovan Plzeskm krajem.

Mechanismus SSO umo.uje u.ivateli zadat sv p ihlaovac daje pouze jednou a na zklad tohoto p ihlen zskv p stup ke vem systmm, ke kterm m mt p stup. Jinmi slovy nemus zadvat sv p ihlaovac daje p i p stupu ke ka.dmu ze systmu, kter existuje v rmci SSO. Z toho vyplv, .e nen t eba mt ke ka.d aplikaci jin p stupov daje, ale naopak jednm u.ivatelskm tem se se p ihlaujete ke vem aplikacm. Zrove vae hesla nejsou p edvna koncovm aplikacm a tak se jedn i o bezpenj prci s u.ivatelskmi ty.

SSO Plzenskho kraje ov uje proti nkolika typm u.ivatelskch t, vi

V p pad problm s p ihlenm ns kontaktujte pomoc emailu