HTTP PROXY,  http://lazenskydumchudenice.cz, - SafeWeber.ru
: 04.02.2018. 18:13.

P

Lzesk vkendov pobyty za 2.260 K

V cen: 2x ubytovn se sndan (pokoje se socilnm za zenm, bufetov sndan), 2- 4 procedury (na vbr ze 7 program)

P

Nejbli. akce:

Vce informac a fotek najdete na Facebooku, ktermu se p eci jen vnujeme vce ne. tomuto web-prostoru...

!!! PEJEME VEM KRqSN A POHODOV ROK 2018 !!!

P

Pq-NE 2.- 4.b ezna 2018P -P REHABILITAN} V}KEND (2.190 K) - cvien + lzesk procedury - 2 voln msta

Pq-NE 2.- 4.b ezna 2018P -PP V}KENDOV LqZESK POBYT (2.260 K) - 4 voln msta

SO+NE 17.- 18.b ezna 2018P -P VOLNq ABSTRAKTN} MALBA (750 K/den) - i pro pln zatenky

P

Vy vichni, kte k nm p ij.dte nabrat sly, pat te mezi ty astn, kte si uvdomuj pot ebu zastavit se, nadchnout a odplavit ve patn. Vtejte v naich rodinnch lznch, vypnte p epracovan mozek pln zbytench informac a state se zase lovkem. Jedincem schopnm uvdomit si sebe i sv tlo, bytost plnou citu a klidu, kter se zase dok.e radovat z prostho .ivota a krsn p rody kolem sebe. Nae procedury Vs zbav stresu a napt, zdej ndhern p roda dod klid a star mohutn stromy zmeckho parku a Americk zahrady Vm navrt ztracenou energii. Vnujte as strven u ns sami sob, relaxujte, zaslou.te si to. V te, .e to ocen nejen Vae tlo, ale i Vy sami. V lzeskm dom Chudenice Vs ek odpoinek, meditace, malovn, jga a hlavn inn procedury, tak aby Vae "znovuzrozen" probhlo co nejp irozenji.

Na veker nabzen lzesk vkendov pobyty objednvme maximln 10 osob, abychom dostli statutu rodinnch lzn a zstala zachovna domck atmosfra celho pobytu. M.eme se tak ka.dmu z Vs vce vnovat, budete-li o to stt. Jde nm o zachovn co nejvtho soukrom naich klient. Krom pohodlnho obleen u ns nepot ebujete nic - nen t eba .dn spoleensk odv a Vy, mil .eny, klidn nechte doma boty s podpatky a lidla a opravdu nen t eba p ed odjezdem do naich lzn jet navtvit kade nici - jednak Vm esy bhem mas. a v ivek stejn nevydr., a pak je pro ns nelehk odstraovat skvrny po barvch z podhlavnk van a lehtek, nemluv u. o povleen. Proto velice dkujeme vem tm, kte k nm p ij.dte v "p rodnm stavu" :-)

Podrobnosti k semin m a lzeskm pobytm najdete v sekci Pobyty a semin e ve.

Pokud Vs nabdka zaujala, napite si o p ihlku na e-mail: Tato e-mailov adresa je chrnna p ed spamboty. Pro jej zobrazen muste mt povolen Javascript., nebo zavolejte na tel. 777 846 402.

Lzesk dm Chudenice, Kvapilova 30, 339 01  Chudenice
Telefon: +420 378 609 776, Mobil: +420 777 846 402, E-mail: nikol.volfova@inmail.cz
Provozovatelka: Nikol Volfov, I: 688 10 784

PROXIN Interactive © 2007