HTTP PROXY,  http://vdv.cz, - SafeWeber.ru
: 04.02.2018. 18:13.

Poskytovn grant Poskytujeme p spvky subjektm, jejich. zmry jsou v souladu s clem a poslnm nadace. Pomhejte s nmi Pomozte pot ebnm. Dal informace pro vechny, jim. nen lhostejn osud druhch.
Vbor dobr vle Nadace Olgy Havlov (VDV) podporuje nesttn neziskov organizace v oblasti zdravotn, sociln, humanitrn a vzdlvac, pokud sm uj k dstojnmu zalenn lid se zdravotnm posti.enm, oputnch dt, nemocnch a starch oban.
„P li bychom si, aby prvo na dstojnou existenci mli i ti, kte .ij s posti.enm nebo duevn nemoc, lid oputn a sta , ti, kte maj jinou barvu pleti nebo jin zpsob .ivota, ti, kte se ocitli v nouzi nebo je zastihla zke n nemoc.“ Olga Havlov
Zelen linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte ns na FACEBOOKu
Podporuj ns
Odbr novinek

Zadejte prosm e-mailovou adresu pro zasln aktulnch informac:

shopify site analytics