HTTP PROXY,  http://sdhzlatnikysoptici.banda.cz, - SafeWeber.ru
: 05.02.2018. 08:37.

Originl kolekce na Zoot.cz
Ahoj,

Vtm Vs na  strnkch soptk ze Zlatnk, v tuto chvli dru.stev mladch .k a starch .k.

Jarek a Tom

Aktuality

publikovno 09.04.2015

PODZIM 2017

 

 

    
 2.12.2017 se uskuten Valn hromada SDH od 17h , na kterou jste vichni zvni.

15-17.12.2017 falen vnoce ve Splov

  

Leton podzim se nm bjen povedl. Mlad  a star .ci p edvedli vborn vkony. Vichni se zlepili a u. sout. vce s chladnou hlavou, co. je pot eba. Cesta k tmto vsledkm vede jen p es kvalitn trninky, kde vyu.vte vechen omezen as na trnincch k vlastnmu zlepovn se. Kdy. chodte na trninky v hojnm potu a dob e trnujete, vsledky se asem v.dy dostav.

Tren i vm dkuji za pli, snahu a p stup ke trninkm a sout.m.!!!!!

 

 v sobotu 14.10.2017 jsme se zastnili podzimnho kola hry Plamen opavskho okrsku v Suchch Lazcch, kde jsme podali vborn vkony. Mlad .ci se umstili v brannm zavod na druhm mst, tafetu dvojic vyhrli. Star .ci vyhrli brann zvod a ve tafet dvojic se umstili na  t etm mst. Oba jsou to krsn vsledky ve  velmi siln konkurenci opavskho okrsku.  Vichni zaslou. velkou pochvalu za snahu a p edveden vkony.

 

 

Mme za sebou posledn leton kolo ligy Mladeckho okrsku  22.9. ve Slavkov. Opt star .ci p edvedli vynikajc vkon a umstili se jako ji. tradin letos na podzim na krsnm druhm mst.  Mlad p i troce klidu mohli mt tak medaili, ale i 6.msto je pkn v tak nron konkurenci, jak letos je. Celkov po podzimu vedou ligu ob nae dru.stva, avak s malm nskokem. Na ja e budeme muset opt velmi bojovat, abychom doshli na celkov vtzstv....

vsledky Slavkov: 

mlad : 

Otice 23:04 15 1
Brumovice 24:43 14 2
Lodnice 25:05 13 3
Slu.ovice 25:39 12 4
Hlavnice A 26:54 11 5
Zlatnky 26:65 10 6
Doln -ivotice 27:00 9 7

prb.n tabulka po podzimu:

1 39 Zlatnky A
2 38 Lodnice
3 37 Hlavnice A
4 35 Mikolajice
5 28 Otice
6 24 Vrbka A
7 24 Doln -ivotice
8 23 Brumovice
9 22 Slu.ovice A

star .ci:

Vrbka 22:87 15 1
Zlatnky 23:88 14 2
Slavkov 24:07 13 3
Jamnice 25:48 12 4
Star He minovy 26:36 11 5
Otice 26:71 10 6
Sosnov 26:87 9 7


a prb.n tabulka po podzimu:

 

1 42 Zlatnky
2 40 Jamnice
3 35 Vrbka
4 33 Brumovice 
5 30 Otice
6 30 Slavkov
7 28 Sosnov
8 23 Mikolajice
9 21 Star He minovy

 

 

V Jamnici jsme p edvedli opt krsn vkony.... mlad zvtzili a star druz... Vborn , tleskme...

mlad : 

Zlatnky 21:55
Mikolajice 21:94
Lodnice 22:93
Doln -ivotice 23:32
Hlavnice 23:34
Slu.ovice  24:03
Vrbka 25:15

star:

Jamnice 22:49
Zlatnky 23:25
Otice 24:73
Vrbka 24:76
Slavkov 25:09
Brumovice 25:11
Star He minovy 25:50
Sosnov 25:57
Holasovice 25:81

 

Mme za sebou prvn sout. v Sosnov, kde ob dru.stva skonila na krsnm druhm mst...... Jde vidt , .e kdy. se trnuje s vodou, tak se vsledky dostav.  koda,.e nemme svj arel, kde bychom mohli bez problm trnovat...

vsledky Sosnov:  mlad: 

Hlavnice 27:29
Zlatnky 27:70
Mikolajice 30:44


star:

Brumovice 25:75
Zlatnky 27:26
Jamnice 27:71
Mikolajice 27:97
Sosnov 28:01

 

 

JARO 2017

 

 

po zruen sout.i v Hlavnici : celkov vsledky ligy

Mlad .ci skonili na t etm mst a postupili na sout. o pohr Starosty OSH, buhu.el star skonili celkov tvrt dky horm umstnm na medailovch p kch ne.  Slavkov. vem gratulujeme v dobrmu umstn a dkujeme za snahu, p stup a  reprezentaci SDH.

 

mlad .ci:

 

1 73 Otice
2 53 Hlavnice A
3 48 Zlatnky 
 

star .ci:

1 65 Jamnice
2 54 Mikolajice
3 50 Slavkov
4 50 Zlatnky
5 44 Vrbka
6 42 Brumovice A

 

 

Po sout.i ve Vrbce 2.6.2017:

nae vkony nejsou pln ideln, proto musme dob e trnovat, abychom uhjili nadjn pozice

prb.n stav: mlad .ci

1 62 Otice
2 47 Zlatnky 
3 45 Hlavnice A
4 37 Slu.ovice A
5 35 Vrbka A
6 32 Litultovice


star .ci

1 55 Jamnice
2 46 Mikolajice
3 44 Zlatnky
4 44 Vrbka
5 41 Brumovice A
6 39 Slavkov
7 38 Doln -ivotice
8 34 Star He minovy
9 33 Holasovice

 

 

Okresn kolo Plamen 20.5.2017 v Borov mlad .ci  

mlad .ci se v okresnm kole umstili na celkovm krsnm ptm mst, o jedin bod nm uteklo tvrt msto. Jeliko. nae dru.stvo pat ilo k nejmladm, bohu.el to ve velmi siln konkurenci stailo jen na pt msto. koda po.rnho toku, jako posledn disciplny, kde nm stailo bt rychlej o 1,5s a byli bychom se umstili na tvrtm mst. Ale jeliko. budeme i v p tm roce sout.it ve stejnm slo.en, je pro ns toto umstn p slibem a tak motivac do p tho roku, kde bychom urit mli bojovat o medaile, pokud budeme dob e a piln trnovat. 

  Kdy. jsme my tren i vidli krsn hasisk arel s vlastnm vybavenm v Borov, tie jsme zvidli, v jakm prost ed m.ou hasii v Borov trnovat. podobn podmnky maj nejlep tmy v okrese (Krava e, Tkovice) Ve srovnn s naimi podmnkami m.eme bt s vkony naich soptk velmi spokojeni. Bohu.el na ty nejlep nemme, proto.e o vsledcch rozhoduje p edevm kvalita a etnost trnink.

 

vsledky:

      Datum konn: 20. 5. 2017       Msto konn: Borov
  MLAD}                          
 startovn slo  SDH  ZPV  P  P - CTIF  tafeta 4x 60 m tafeta 400 m CTIF  tafeta dvojic Souet bod za umstn  Celkov umstn
1 P 0 39,05 8 - 0 92,70 9 128,37 6 122,60 8 31 8
2 Zlatnky 0 38,82 7 - 0 68,04 4 127,49 5 88,85 4 20 5
3 Vesina u Hluna 0 36,15 4 - 0 73,65 6 132,62 7 92,57 6 23 6
4 Brumovice 0 39,62 9 - 0 83,05 8 159,91 8 139,79 9 34 9
5 Borov 0 35,78 3 - 0 64,61 3 106,95 2 77,84 2 10 2
6 Chvalkovice 0 31,92 2 - 0 64,24 2 119,49 4 86,32 3 11 3
7 Kozmice 0 37,30 5 - 0 74,23 7 N 9 97,57 7 28 7
8 Tkovice 0 37,33 6 - 0 69,40 5 114,83 3 90,03 5 19 4
9 Krava e 0 30,71 1 - 0 54,55 1 105,42 1 70,25 1 4 1
10                            

 

 

ptek 19.5.2017 Mikolajice

konen jsme po t ech zruench kolech kvli deti mohli sout.it. Nae vkony staily pro ob mu.stva na tvrt msta. P ibv soupe , kte jezd mladeckou ligu, tud. si vsledk vzhledem k naim trninkm bez vody cenme 

mlad 

Slu.ovice B 26:039
Mikolajice 26:857
Otice 26:862
Zlatnky 27:701
Doln -ivotice 28:600


star 

Star He minovy 24:472
Slavkov 24:667
Mikolajice 25:605
Zlatnky 27:554
Holasovice 28:292

 

okrskov kolo Plamen 8.5.2017 ve Slavkov

  mlad se p edvedli ve vynikajcm svtle. Vyhrli ob tafety (tafeta dvojic a tafeta 4x60) a v po.rnm toku se umstili na t etm mst, tak.e celkov po podzimu ovldli cel ronk a umstili se na prvnm mst. Tak.e zvtzili v okrskovm kole hry Plamen ronku 2016/2017

star bohu.el nepotvrdili  vkonnost z podzimu a umstili se na 4., 6. a 7.mst v jednotlivch disciplnch, co. stailo na celkov pkn , ale bohu.el nepostupov pt msto

 

plnovan sout.e:

- liga Mladeckho okrsku, sraz v.dy 16:30 h u hasirny

28.4.2017

P

Star He minovy - zrueno

5.5.2017

P

Litultovice - zrueno

12.5.2017

P

Holasovice - zrueno

19.5.2017

P

Mikolajice - mlad i star 4.msto

26.5.2017

P

Brumovice - mlad 10. msto a  star 8. msto

2.6.2017

P

Vrbka  mlad 8.msto a star 5. msto                                                                                                             

9.6.2017

P

Doln -ivotice mlad 16.msto, star 6.msto

16.6.2017

P

Hlavnice - zrueno

24.6.2017  ?

So

 v p pad umstn do 3.msta celho ronku  -  Pohr starosty OSH

 

 

 

________________________________________________________________

                     PODZIM 2016 

Podzim jsme ukonili  dvmi disciplnami hry Plamen ve Slavkov  8.10.2016, kde jsme v nep jemnm poas p edvedli skvl vkony:

Mlad .ci byli fantastit a zvtzili jak zvod po.rn vestrannosti (brann zvod), tak i ve tafet CTIF. 

Star .ci byli skvl, vyhrli brann zvod a ve tafet CTIF se umstili na 6.mst.

Oba tmy maj dobrou vchoz pozici p ed jarnm kolem hry Plamen, kter bude ve Slavkov 6. nebo 8.5.2017.   O  po ad rozhoduje souet umstn ve vech pti disciplnch.

Kdy. zapracujeme jet na tafetch, budeme poctiv trnovat a p edvedeme zodpovdn vkony, m.eme pomlet na dobr umstn v okrskovm kole a p padn i v okresnm .....

 

Vem sout.cm gratulujeme ke skvlmu spchu a dkujeme za v p stup k sout.m, p edevm vai teoretickou p pravu doma a snahu a pli na trnincch a sout.i !!!!!

 

Mme za sebou posledn kolo podzimn sti mladeck ligy a s vsledky m.eme bt spokojeni. V.dy to m.e bt lep, ale ligy se astn stle  vce oddl a tm se liga zkvalitnila a p ibylo dobr konkurence. Je vidt, .e musme stle piln trnovat a p i zvodech se ka.d soust edit na svj kol a pozici....

Vsledky:

1. kolo Sosnov:  mlad 2.msto, star 3.msto

2. kolo Zlatnky: mlad 4.msto, star 5.msto

3.kolo Slavkov: mlad 5.msto, star 5.msto

4.kolo Jamnice: mlad 4.msto, star 10.msto

 

celkov po podzimn sti:

mlad .ci

1 33 Zlatnky 
2 33 Otice
3 24 Vrbka A
4 24 Hlavnice
5 23 Holasovice
6 18 Jamnice
7 18 Mikolajice
8 17 Slu.ovice A
9 16 Litultovice
10 13 Sosnov A


star .ci

1 32 Jamnice
2 27 Slavkov
3 26 Mikolajice
4 25 Zlatnky
5 24 Doln -ivotice
6 23 Star He minovy
7 23 Litultovice
8 20 Brumovice A
9 20 Vrbka
10 19 Holasovice
11 15 Sosnov
                                                Jaro 2016

 

Na posledn sout.i jara 2016, jsme se na Pohru Starosty OSH OPava dne 25.6.2016 v Tkovicch  umstili na krsnm ptm mst jen s malm odstupem na medailov p ky.

Krsn prce!!!!

  MLAD}            
 startovn slo  SDH  tafeta 4 x 60 m Po.rn tok Celkov souet bod za umstn Celkov po ad
dosa.en as po ad dosa.en as po ad
1 Zlatnky 61,933 6 31,76 3 9 5.
2 Dobroslavice 66,325 9 N 11 20 11.
3 Chvalkovice 57,503 2 36,99 5 7 3.
4 tpnkovice 60,550 4 50,42 8 12 6.
5 V esina u Hluna 71,574 11 46,80 7 18 9.
6 Borov 59,520 3 26,86 1 4 1.
7 Lesn Albrechtice 57,371 1 36,13 4 5 2.
8 Vrbka 65,048 8 41,22 6 14 7.
9 Jamnice 62,593 7 27,52 2 9 4.
10 Mal Hotice 61,704 5 54,51 9 14 8.
11 Strahovice 66,405 10 68,95 10 20 10.

_____________________________________________________

 

HURq HURq HURq HURq 

 

VYHRqLI JSME CELOU LIGU !!!!!!!

 

Zkuenm vkonem jsme si pohldali prvn msto v cel lize,
ve Vrbce jsme se umstili na druhm mst, co. nm zaruilo 3 body nskok v cel sout.i. mlad B se umstili na 11.mst a star se umstili na  7.mst v siln konkurenci.

 

Blahop ejeme a dkujeme za velkou snahu a p edveden vkony....Skvl prce !!!!

 

sout. ve Vrbce:

mlad: 

Jamnice 21,06
Zlatnky A 23,11
Hlavnice 23,19
Vrbka A 25,23
Holasovice 25,44
Mikolajice 25,57
B ezov 26,56
Old iov 27,83
Otice 28
Slu.ovice B 31,47
Zlatnky B 32,11

 celkov cel sezna:

1 113 Zlatnky A
2 110 Jamnice
3 99 Mikolajice
4 76 Vrbka A
5 69 Holasovice
6 65 Slavkov
7 41 Zlatnky B
8 35 Sosnov A
9 32 B ezov
10 29 Otice
11 28 Hlavnice
12 25 Lodnice
13 19 Old iov
14 13 Doln -ivotice
15 13 Slu.ovice
16 9 Brumovice
17 3 Litultovice
18 3 Vrbka B
19 2 Pust Polom


star ve Vrbce: 

Holasovice 22,91
Slavkov 24,46
Vrbka 25,55
Brumovice 25,82
Mikolajice 26,05
Hnvoice A 27,66
Zlatnky 28,61
Litultovice 28,98

celkov cel sezna:

92 Brumovice
85 Mikolajice
75 Vrbka
69 Doln -ivotice
65 Hlavnice
64 Sosnov
61 Slavkov
59 Star He minovy
55 Zlatnky
53 Litultovice
51 Holasovice
41 Moravice
13 Otice
9 Old iov
1 Jan
1 Milostovice A
1 Milostovice B

 

________________________________________________________________________________________________________

V ptek 3.6. v Mikolajicch  jsme nepodali nejlep vkony, ale qku to natst stailo na t et msto, Bko p edvedlo svj standard a star mli bohu.el prvn N.... nevad. P t, 17.6. ve Vrbce , kde se kon posledn sout. tohoto ronku, snad p edvede to nejlep , co umme.... chce to klidnou hlavu a pozitivn mysl....

____________________________________________________________________________________________

Po pten sout.i 27.5. v Dolnch -ivoticch m.eme pochvlit jen Bko, kter se umstilo na krsnm tvrtm mst. qko p edvedlo svj leton nejhor vkon a  starm .km se tentokrt tak p li neda ilo. Nic nejde automaticky samo, je pot eba se v.dy pln soust edit .

mlad : 

Jamnice 23,15
Vrbka A 23,51
Mikolajice 23,65
Zlatnky B 25,83
Zlatnky A 26,33
Lodnice 26,72


star:

Mikolajice 23,44
Holasovice 24,4
Slavkov 25,4
Brumovice 25,83
Star He minovy 25,84
Litultovice 26,03
Sosnov 26,3
Doln -ivotice 26,93
Vrbka 27,15
Zlatnky 27,4
Hlavnice 27,65

 

 

 

V ptek 20.5. jsme v Hlavnici zabodovali skvlmi vkony. Mlad .ci vyhrli a star se poprv umstili na medailov pozici a to na 3. mst.... Parda !!!!!   Bko sbralo zkuenosti...

mlad: 

Zlatnky A 22,31
Jamnice 23,85
Slavkov 24,52

star: 

Doln -ivotice 23
Brumovice 24,57
Zlatnky 26,02
Moravice 26,85


V sobotu 21.5. jsme na okresnm kole hry Plamen skonili nakonec na estm mst..... 

Gratulujeme
________________________________-

pokraujeme ve velmi dobrch vkonech!!!

v ptek 13.5. jsme se opt ukzali v Holasovicch. poprv jely letos dv dru.stva mladch .k. qko p edvedlo dobr vkon a obsadilo druh msto.  Za Bko nastoupilo nkolik novk, svou premiru zvldlo na vbornou a  obsadilo pt msto. Star si opt zlepili svj osobn rekord a umstili se na pknm estm mst

Velmi ns t vyrovnan vkony

_________________________________________________________________________

Bravo !!!!!!!

V nedli 8.5. jsme na okrskov sout.i Plamen zabojovali. Mlad .ci se umstili  na krsnm druhm mst po vyrovnanch vkonech. Star sbrali zkuenosti a umstili se na osmm mst. V p t sezon to bude urit lep. Mlad .ci postoupili do okresnho kola, kter se uskuten v sobotu 21.kvtna dopoledne v Malch Hoticch. Vsledky jsou ve fotogalerii.

Nominace : imon, Tom, Anika Zahlov, Klra, Natlie, Matj, Vaek, Jon, Tonda a Anika tefunkov

Kdyby nkdo nemohl, ozvte se , a vezmeme nhradnka

 

Mme za sebou druh jarn kolo ligy v Brumovicch 7.5.2016. Pokraujeme v dobrch vkonech a vsledcch, mlad se umstili druz a star se s asem opt zlepili a umstili se na ptm mst

vsledky:

mlad:                                

Jamnice 20,99
Zlatnky 25,14
Mikolajice 25,78

 celkov prb.n:  

1 66 Zlatnky A
2 64 Mikolajice
3 60 Jamnice
4 50 Slavkov

star:

  Brumovice 22,08
  Mikolajice 24,45
  Star He minovy 27,24
  Holasovice 28,16
  Zlatnky 28,72
  Doln -ivotice 29,54

celkov prb.n:

1 54 Brumovice
2 53 Hlavnice
3 53 Mikolajice
4 45 Sosnov
5 40 Vrbka
6 40 Star He minovy
7 39 Doln -ivotice
8 32 Zlatnky
9 29 Litultovice

 

_________________________________________________________________________                

 

Mme za sebou prvn leton sout. a m.eme jen ct: Skvl !!!!

mlad .ci p es drobn problmy nakonec zvtzili a star p edvedli prozatm svj nejlep vkon  a poprv zvldli tok s asem pod 30s. Jen koda, .e to stailo jen na tvrt msto. Jen tak dle , kvalitnm trninkem to bude jen a jen lep

U mladch .k musme vy eit  msto rozdlovae. Je na ase, aby mlad kluci povili na toto velice dle.it msto

vsledky B ezov :

mlad:

Zlatnky 29,74
Vrbka 29,81
Holasovice 30,41

star:

Brumovice 26,75
Vrbka 27,09
Mikolajice 27,2
Zlatnky  29,53
Litultovice 29,74

 

        Rozpis sout.   Ligy Mladeckho okrsku

                                         2015/16

11.9.2015- PqTEK- Sosnov=1.Msto Mlad .ci A

18.9.2015- PqTEK- Zlatnky=5. Msto Mlad .ci A, 7.Msto Mlad .ci B, 6.Msto Star .ci

25.9.2015- PqTEK- Jamnice=3. Msto Mlad .ci A, 4.Msto Mlad .ci B, 9.Msto Star .ci

2.10.2015- PqTEK- Star He minovy=3. Msto Mlad .ci A, 10.Msto Mlad .ci B, 11.Msto Star .ci

9.10.2015- PqTEK- Slavkov=3. Msto Mlad .ci A, 8.Msto Mlad .ci B, 6.Msto Star .ci

29.4.2016- PqTEK- B ezov = 1.msto mlad .ci, 4. msto star .ci

6.5.2016- PqTEK- Brumovice = 2.msto mlad .ci, 5. msto star .ci

13.5.2016- PqTEK- Holasovice = 2. msto mlad A, 5.msto mlad B, 6.msto star .ci

20.5.2016- PqTEK- Hlavnice = 1. msto mlad A, 11.msto mlad B , 3. msto star .ci

27.5.2016- PqTEK- Doln -ivotice = 5.msto mlad A, 4.msto mlad B, 10.msto star .ci

3.6.2016- PqTEK- Mikolajice

10.6.2016- PqTEK- Volno

17.6.2016- PqTEK- Vrbka

Zatky zstvaj na 16,30, povinn nstup je na konci ka.d sout.e p i vyhodnocen!!!

                                                                                

Podzim 2015

Mme za sebou posledn dv soute.e letonho podzimu a vedlo se nm celkem dob e.

v sobotu 10.10. jsme na okrskovm kole hry Plamen doma ve Zlatnkch zavleli: 

mlad .ci  vyhrli brann zvod a ve tafet CTIF se umstili na druhm mst, m. po dvou disciplnch z pti vedou prb.n po ad... GRATULUJEME, vynikajc vkon.

star .ci se v brannm zvod vyhecovali k vbornmu brannmu zvodu a umstili se na ptm mst. Ve tafet CTIF udlali pr chyb,a umstili se na 7. mst. Chvlme ....

o celkovm po ad rozhoduje souet po ad v jednotlivch disciplnch. Na ja e ns ek tafeta dvojic, tafeta 4x60m a po.rn tok. Mme opt nadji na krsn umstn....  

_________________________________________________________________

v ptek 9.10. jsme ve Slavkov zase zabodovali, mlad .ci skonili 3. a 8. a star .ci skonili na estm mst, m. vyrovnali sv nejlep umstn na podzim, stejn jako ve Zlatnkch.

celkov prb.ne po podzimu:

1 47 Mikolajice
2 45 Zlatnky A
3 44 Jamnice
4 37 Slavkov
5 31 Holasovice
6 30 Vrbka
7 23 Sosnov A
8 19 Zlatnky B
9 10 B ezov
10 10 Otice
11 6 Slu.ovice
12 4 Jan
13 2 Old iov


a star:

1 44 Hlavnice
2 37 Sosnov
3 34 Mikolajice
4 33 Doln -ivotice
5 32 Brumovice
6 30 Star He minovy
7 26 Vrbka
8 22 Litultovice
9 22 Moravice
10 20 Slavkov
11 17 Zlatnky
12 6 Holasovice
13 1 Jan

___________________________________________________________

Star He mnovy - vechny dru.stva dlaly chyby, p esto mlad .ci skonili t et spe dky chybm ostatnch dru.stev a 10. Star .ci 11.

 


Jamnice - Dobr vkon, chybla nm chvilika na lep umstn.

Vsledky:

Mlad .ci:1. Slavkov, 2. Mikolajice, 3. Zlatnky A, 4. Zlatnky B

Star .ci:1.Hlavnice, 2. Mikolajice, 3. Vrbka, 9. Zlatnky

                                                                               

V ptek jsme sout.ili ve Zlatnkch nebylo to patn, ale umme i lpe.

Vsledky:

Mlad .ci: 1. Jamnice, 2. Mikolajice, 3. B ezov, 5. Zlatnky A, 7. Zlatnky B

Star .ci: 1. Hlavnice, 3. Sosnova, 3. Star He minovy, 6. Zlatnky

                                                                                           

Mme za sebou prvn sout. novho ronku ligy mladeckho okrsku a zaali jsme skvle. Vyhrli jsme v Sosnov v sestav, kter velmi p ekvapila. Vichni sout.c svj kol zvldli vborn a p ekvapili jsme hlavn sami sebe i ns trenry. 

vsledky mlad .ci: 1. Zlatnky 23.93s  2. Jamnice 24.79s 3. Vrbka 31.79s

 

p t sout. je doma ve Zlatnkch, tak doufm , .e p jdete a postavme 3 dru.stva.

                                                                                                             

 

Jaro 2015

V ptek 19.6.2015 jsme zakonili Mladeckou ligu ve Slavkov. Posledn pokus, abychom p eskoili vtznou Jamnici, nevyel. Ale i tak mme za sebou opt skvlou sout.. Ve Slavkov se nm tradin da . qko se umstilo na t etm mst, ale Bko velmi p ekvapilo a zvtzilo..  BRAVO BRAVO BRAVO

Celkov za celou seznu 2014/2015 jsme se umstili na bjenm druhm mst (qko) a na tvrtm mst (Bko)

Chceme podkovat vem soptkm za skvlou reprezentaci naeho Sboru, za p stup k trninkm a sout.m. Jde vidt, .e kdy. se poctiv trnuje, tak se dostav i vsledky. Mme za sebou vynikajc seznu. Jsme t et nejlep mlad .ci v okrese Opava. Mte bt prvem na sebe hrd. Pro ns jste jedniky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                                                                

Vrbka .... nebylo to patn... ale umme i lpe.... p t bude lp ....

Vrbka A 20,63
Jamnice 21,07
tpnkovice A 21,95
Zlatnky A 23,9


celkov 

1 87 Jamnice
2 83 Zlatnky A
3 64 Mikolajice
4 46 Sosnov A
5 45 Zlatnky B
6 37 Slavkov


Poprv jeli i star .ci a na vod to bylo velmi dobr.... Kdy. budeme trnovat , tak to pjde ...

                                                                                                                        

PARqDA !!!!!!!!!!!

Vezeme se na spn vln... V Litultovicch jsme vybojovali 1.msto zkuenm a noblesnm vkonem. V naem Bku se poprv p edstavili na celm pravm proudu Tonda a Vaek a nebylo vbec znt, .e zanaj... 

Zlatnky A 22,81
Vrbka 24,13
Mikolajice 27,21


prb.n celkov vsledky:

77 Jamnice
75 Zlatnky A
63 Mikolajice
41 Zlatnky B
40 Sosnov A
37 Slavkov


Ztrcme na vedouci Jamnici u. jen dva body a mme dv sout.e na to, abychom je p edstihli.

Prvn anci budeme mt v ptek 5.6. ve Vrbce.

P ijte v hojnm potu, abychom postavili i siln Bko a pomohli jsme vichni Jamnici p edstihnout !!!

 

                                                                                                                        

BRAVO !!!!!!!

jsme t et nejlep mlad .ci tto sezny v okrese Opava !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

v sobotu 23.5. jsme doshli fantastickho spchu v Malch Hoticch. Ve ty ech disciplnch jsme se umstili na 1.mst v po.rnch toku, 4.msto tafeta CTIF, 3. msto tafeta dvojic a 7.msto tafeta 4x60m

Celk jsme se tedy umstili na 3.mst. Vyhrla Borov, druh byly Velk Hotice

Skvl !!!!!!!!!!!!!!! Tren i dkuj vem sout.cm za p stup a vynikajc vkony....

                                                                                                                       

V ptek 22.5. jsme se umstili na naem ji. tradinm druhm mst v Mikolajicch, druh dru.stvo s nkolika novky skonilo na pknm tvrtm. V celkovm hodnocen jsme Jamnici sthli o 1 bod. na vedouc msto nm chyb jet 5 bod...

 

Jamnice 25,58
Zlatnky  26,54
Sosnov 26,64

__________________________________________________________________

V ptek 15.5. jsme se umstili opt na skvlm druhm mst, tentokrt ve Dolnch -ivoticch.

vsledky: 


na fotky se m.ete kouknout zde: http://lucinka077.rajce.idnes.cz/Zakovska_liga_-_Dolni_Zivotice_15.5._2015/

_____________________________________________________________________________________________

V ptek 7.5. jsme v B ezov zabojovali v nov sestav a bylo z toho skvl 2.msto, kdy jsme prohrli jen o 0,22s a. s poslednm sout.cm Slavkovem .

Bravo!!!!

Tmto vkonem si nkte z vs vybojovali msto v po.rnm toku v naem dosud nejvtm spchu, kter jsme vybojovali v ptek  8.5. ve ttin.

Na okrskovm kole hry Plamen ronku 2014/2015 jsme se umstili na vynikajcm 1.mst. 

Super, Fantazie !!!!!!!!!!!!!!

Jen tak dle .....

 

 

Tren i dkuj vem sout.cm za vzornou reprezentaci naeho sboru

Koment e

P ispvat do diskuze mohou jen p ihlen u.ivatel.

Osobn profil Jarek | 25.10.2015 20:09

Kategorie: po.rn sport

Nvtv: 2568
Dnes: 0
Online: 1

Kalend akc

« 02 / 2018 »
Po t St t P So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
Nejbli. akceAstratex.cz - Svdn spodn prdlo nejen pro vniv veery