HTTP PROXY,  http://soutezszr.spucr.cz, - SafeWeber.ru
: 12.02.2018. 17:58.

Sout. "-t krajinou"P Sout. po d Sttn pozemkov ad ve spoluprci s eskomoravskou komorou pro pozemkovPpravy.

Tematick sout. nov po dan pod znakou Cena esk krajiny, jejm. garantem je Ministerstvo .ivotnho prost ed.

Hlavnm clem sout.e jePseznmit nejir odbornou i laickou ve ejnost s rozsahem a rovn realizace spolench za zen navrhovanch v pozemkovch pravch.PDalm clem je pak ocenit kvalitn odvedenou spolenou prci poboekPkrajskch pozemkovch ad, krajskch pozemkovch ad,P projektant i dodavatel a p ispt tak ke zven jejich presti.e v oboru.

Sout. bude podporovat projekty, kter svm charakterem spluj po.adavky na komplexn een krajiny nebo jej sti.

Pod pojmem "spolen za zen" si lze p edstavit nap . poln cesty, vodn ndr.e, zatravnn prlehy, nebo vyszen prvky zelen. Spolen za zen jsou hodnocena ve dvouPkategorich:

  1. Zelen a dopravn infrastruktura
  2. Tvorba a ochrana krajiny

Cena Sttnho pozemkovho aduPje udlovna spolenmu za zenPz 6Pocennch ve ve uvedench kategorich.

Cena ve ejnosti pro spolen za zen rokuPbude organizovna prost ednictvm tchto webovch strnek.

Sout. byla poprv vyhlena v roce 2006 pod nzvem "Spolen za zen roku". Pod tmto nzvem bylo vyhleno celkem 10 sout.nch ronk.

P ihlen projekty P klady vtznch spolench za zen