HTTP PROXY,  http://spokojenysenior-klas.cz, - SafeWeber.ru
: 13.02.2018. 04:36.

Odbr novinek

Vtejte na strnkch organizace Spokojen senior KLAS z.s.

Nam smyslem innosti je:

  • p ispvat ke zkvalitovn .ivota senior, p edevm v jejich p irozenm prost ed,
  • podporovat dstojn a aktivn pro.van st ,
  • iniciovat budovn ve ejnch slu.eb pro seniory v nvaznosti na dobrou praxi a na registrovan sociln slu.by v danm mst.

N.e naleznete p ehled aktivit, kter v nejbli. dob chystme.


 

katalog 2018 str1

P edstavujeme Vm n nov KATALOG AKTIVIT NA ROK 2018 :-)