Áĺńďëŕňíűé HTTP PROXY, áĺńďëŕňíűé ŕíňčâčđńÝňî áĺçîďŕńíŕ˙ âĺđńč˙ ńňđŕíčöű http://krumlovskymlyn.cz, ęîňîđŕ˙ ńîőđŕíĺíŕ â ęýř-ďŕě˙ňü SafeWeber.ru
Ďîńëĺäíĺĺ îáíîâëĺíčĺ äŕííűő î ńňđŕíčöĺ áűëî: 14.02.2018ă. â 10:01.

Krumlovského mlýna

Historie Krumlovského mlýna

Stavebně historický vývoj
Počátky mlýna se dají hledat již ve 14. století, kdy jej ve své listině zmiňuje Petr I. z Rožmberka. Předpokládá se pozdně gotická stavební etapa v první polovině 16. století. Zásadní pozdně renesanční přestavba proběhla v letech 1608 - 1611. Tato přestavba je v historických pramenech neobyčejně podrobně doložena. Velká generální oprava objektu se uskutečnila v roce 1780. Kolem roku 1880 byla zbořena brána městského opevnění, která stála mezi mlýnem a protějším domem č. p. 89. Byla zbořena jako poslední ve městě.

Historie obyvatel domu
Bývalý poddanský mlýn "pod hradem" patří k nejstarším budovám v Českém Krumlově. Je o něm zmínka již v listině (základním privilegiu města) Petra I. z Rožmberka z roku 1347. Parcela č. p. 80 je výslovně vedena jako zastavěná roku 1514. Roku 1596 se Petr Vok z Rožmberka vzdal poddanského platu ve prospěch obce. Tímto se stal mlýn městským. Následovala velká přestavba v letech 1608 - 1611. Prvním městským mlynářem byl Mates Schemerle. Jako první emfyteutický majitel (majitel, který se dělí o vlastnictví spolu s vrchností a pánem pozemku) nastoupil roku 1782 mlynář Antonín Postel. Tehdy byl dnešní objekt č. p. 80 oddělen od č. p. 82 a dalších budov na Ostrově. K mlýnu patřil také jez. Po roce 1850 byl mlýn v soukromém vlastnictví.

Legendy, vyprávění, zajímavosti
Tento mlýn měl podle pověsti ochraňovat vodní skřítek, který měl na starosti perlorodky a perly. Někteří mu říkaly také "Perlový mužíček. Podle pohádky byl jeho obleček zdobený samými krásnými duhovými perlami. Občas dovoloval, aby se perly lovily na Ostrově. Kdo chtěl najít zvlášť velkou a hezkou perlu, ten o to musel poprosit perlového skřítka. Kdo nepoprosil, spadl buď do vody, nebo nemohl ano perlorodku otevřít, vždycky se mu něco nepříjemného stalo nebo perlu ztratil.
Druhá pohádka vypravuje, že se mlýn dostal do velkých finančních nesnází a jeho obyvatele navštívila i nemoc. Mlynářka už nemohla unést tyto pohromy, zoufale usedla k řece a tam hledala sílu. Slzy jí kanuly po tvářích. Tu sem před ní objevila malá hezká panenka. Slzy nachytala do malé zástěrky a zvolala: "Už přestaň plakat, už bude dobře!" Slzy se proměnily v perly a panenka mlynářce poradila, co má s perlami udělat, a že nesmí zapomenout ani na chudé, kteří její pomoc potřebují. Krátce poté se do mlýna zase vrátil klid, pohoda a štěstí.

Současná podoba mlýna
Po rozsáhlé rekonstrukci zde vznikla stylová restaurace s terasou na břehu řeky Vltavy. V prvním patře objektu se nachází galerie s výstavou obrazů a grafik krumlovských malířů Wilhelma Fischera a Bohuslava Coufala a jiných starých obrazů různých žánrů od různých autorů. Součástí galerie je i muzeum historických vozidel (auto, moto, velo), hodinových strojů, parních strojů a jiných zajímavých starožitností.

Restaurace Krumlovský mlýn

Naše restaurace s kapacitou 100 lidí zařízená v mlýnském stylu nabízí svým zákazníkům příjemné posezení buď v teple u krbu nebo na čerstvém vzduchu na terase přímo na břehu řeky Vltavy nad náhonem k mlýnskému kolu, která pojme také 100 lidí. Před vstupem do mlynářské kuchyně doporučujeme navnadit své chuťové buňky nějakým chutným předkrmem a bez mlynářčiny polévky si nemůžete začít pochutnávat na mlynářských specialitách například z tůňky vedle mlýnského kola, z našeho dvorku nebo ze statku a pastvin. A na závěr doporučujeme sladkou tečku od mlynářovy maminky a babičky. K nabízeným specialitám nabízíme nepřeberné množství kvalitních vín z českých a moravských vinic nebo také 5 druhů českých piv Gambrinus, Pilsner Urquell, Budvar, Eggenberg světlý a tmavý.

Museum historických motocyklů

Nad restaurací se v prvním patře nachází obrazová galerie a muzeum historických motocyklů. V galerii jsou vystaveny obrazy a grafiky krumlovských malířů Bohuslava Coufala a Wilhelma Fischera a jiných obrazů různých žánrů od různých autorů. V muzeu jsou vystaveny exponáty motocyklů značek Jawa, ČZ, BMW, NSU, Harley Davidson a jiné. Dále jsou zde hodinové věžní stroje a jiná zajímavá veteš.

Historie mlýna

Restaurace

Jídelní lístek

Nápojový lístek

Skuponová menu

Restaurace rezervace

Restaurace akce

Terasa akce

Restaurace fotogalerie

Bar strojovna

Bar akce

Bar minulé akce

Bar fotogalerie

Muzeum

Prodejní galerie

Výstavní galerie

Antik

Malá vodní elektrárna

Virtuální prohlídky

Kontakt

Pokračovat
Pokračovat
Pokračovat
Pokračovat
Pokračovat

Krumlovského mlýna

Historie Krumlovského mlýna

Stavebně historický vývoj
Počátky mlýna se dají hledat již ve 14. století, kdy jej ve své listině zmiňuje Petr I. z Rožmberka. Předpokládá se pozdně gotická stavební etapa v první polovině 16. století. Zásadní pozdně renesanční přestavba proběhla v letech 1608 - 1611. Tato přestavba je v historických pramenech neobyčejně podrobně doložena. Velká generální oprava objektu se uskutečnila v roce 1780. Kolem roku 1880 byla zbořena brána městského opevnění, která stála mezi mlýnem a protějším domem č. p. 89. Byla zbořena jako poslední ve městě.

Historie obyvatel domu
Bývalý poddanský mlýn "pod hradem" patří k nejstarším budovám v Českém Krumlově. Je o něm zmínka již v listině (základním privilegiu města) Petra I. z Rožmberka z roku 1347. Parcela č. p. 80 je výslovně vedena jako zastavěná roku 1514. Roku 1596 se Petr Vok z Rožmberka vzdal poddanského platu ve prospěch obce. Tímto se stal mlýn městským. Následovala velká přestavba v letech 1608 - 1611. Prvním městským mlynářem byl Mates Schemerle. Jako první emfyteutický majitel (majitel, který se dělí o vlastnictví spolu s vrchností a pánem pozemku) nastoupil roku 1782 mlynář Antonín Postel. Tehdy byl dnešní objekt č. p. 80 oddělen od č. p. 82 a dalších budov na Ostrově. K mlýnu patřil také jez. Po roce 1850 byl mlýn v soukromém vlastnictví.

Legendy, vyprávění, zajímavosti
Tento mlýn měl podle pověsti ochraňovat vodní skřítek, který měl na starosti perlorodky a perly. Někteří mu říkaly také "Perlový mužíček. Podle pohádky byl jeho obleček zdobený samými krásnými duhovými perlami. Občas dovoloval, aby se perly lovily na Ostrově. Kdo chtěl najít zvlášť velkou a hezkou perlu, ten o to musel poprosit perlového skřítka. Kdo nepoprosil, spadl buď do vody, nebo nemohl ano perlorodku otevřít, vždycky se mu něco nepříjemného stalo nebo perlu ztratil.
Druhá pohádka vypravuje, že se mlýn dostal do velkých finančních nesnází a jeho obyvatele navštívila i nemoc. Mlynářka už nemohla unést tyto pohromy, zoufale usedla k řece a tam hledala sílu. Slzy jí kanuly po tvářích. Tu sem před ní objevila malá hezká panenka. Slzy nachytala do malé zástěrky a zvolala: "Už přestaň plakat, už bude dobře!" Slzy se proměnily v perly a panenka mlynářce poradila, co má s perlami udělat, a že nesmí zapomenout ani na chudé, kteří její pomoc potřebují. Krátce poté se do mlýna zase vrátil klid, pohoda a štěstí.

Současná podoba mlýna
Po rozsáhlé rekonstrukci zde vznikla stylová restaurace s terasou na břehu řeky Vltavy. V prvním patře objektu se nachází galerie s výstavou obrazů a grafik krumlovských malířů Wilhelma Fischera a Bohuslava Coufala a jiných starých obrazů různých žánrů od různých autorů. Součástí galerie je i muzeum historických vozidel (auto, moto, velo), hodinových strojů, parních strojů a jiných zajímavých starožitností.

Více informací

Evidujeme EET | XHTML 1.1 | PROXIN Interactive © 2007