HTTP PROXY, http://zsslovanka.cz, - SafeWeber.ru
: 19.02.2018. 14:52.

Z Slovanka
titulektitulekFacobook Z Slovanka

Kalend

Po t St t P So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 
adresa
 • Zkladn kola Slovanka
 • Antonna Sovy 3056, esk Lpa
 • p spvkov organizace          IO: 498 64 599
 • tel/fax.: 
 • 730 573 056 - kola (mo.nost volby dle tel.sez.) 730 573 057 - k. jdelna
 • Portl pro uve ejnn ve ejnch zakzek: www.vhodne-uverejneni.cz
 • E-mail: zsslovanka@seznam.cz     Web: www.zsslovanka.cz
 • mob.: p. editel Mgr. V. petlk:                          774305674  
 •  p. zst. Mgr. J. Letkov:                                     774305675
 • p. zst. Mgr. T. Policer:                                          774305676
 • speciln pedagog:                                                730 57 30 56 (912)
Rodie vtni EkoskolaProjekt zdrav kolakoln poradensk pracovitkola v pohybuRdio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.