HTTP PROXY, http://aspergeruvsyndrom.cz, - SafeWeber.ru
: 21.02.2018. 20:40.

partnerskm webem je web www.autismus.cz.

Slavn lid s AS

 • Dr. Sheldon Cooper

  Dr. Sheldon Cooper

  A se jedn o osobu smylenou, Sheldonv psychologick profil odpovd osob s Aspergerovm syndromem.

 • Andy Warhol

  Andy Warhol

  Americk mal , grafik, filmov tvrce a vd osobnost americkho hnut pop artu.

 • Bill Gates

  Bill Gates

  Spoluzakladatel a p edseda p edstavenstva spolenosti Microsoft. Pat mezi nejbohat lidi na svt.

 • Temple Grandin

  Temple Grandin

  Profesorka univerzity v Coloradu. Vnuje se p rodnm vdm se zam enm na chovn zv at.

 • Albert Einstein

  Albert Einstein

  Teoretick fyzik, jeden z nejvznamnjch vdc vech dob.

Provozuje APLA Praha

APLA Praha, st edn echy, o.s.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - epy
IO: 26 62 30 64
bankovn spojen: 5111440001/4000
Datum a slo registrace u MV R:
VS/1-1/53469/03-R ze dne 1.4. 2003