HTTP PROXY,  http://ftl.cz, - SafeWeber.ru
: 22.02.2018. 20:02.

Pro korektn zobrazen je t eba Adobe Flash.

Kontaktn informace

FTL - First Transport Lines, a.s.

Leteck 8
796 23  Prostjov
esk Republika

tel.: +420 582 320 111
I: 46345850, DI: CZ46345850
e-mail: ftl@ftl.czDotovan projekty

dotovan projekty


Facebook

FTL - First Transport Lines, a.s.

FTL - V dopravn a servisn partner

Historie na spolenosti se datuje od roku 1949, kdy vznikl sttn podnik SAD Brno (v jeho rmci i zvod Prostjov). Zmna nzvu spolenosti probhla v roce 1993. Za dobu svho psoben jsme proli velkm rozvojem a k dnenmu dni Vm tak m.eme nabdnout rozshlou nabdku svch slu.eb.P

Poskytujeme autobusovou vnitrosttn i mezinrodn dopravu, kaminovou dopravu, servis u.itkovch, nkladnch vozidel i autobus. V naem arelu naleznete erpac stanici pro prodej motorov nafty a CNG. Dle pro nae zkaznky mme k dispozici myc linku, prostory vhodn pro skladovn a m.eme Vm nabdnout i komplexn celn slu.by s nimi. mme bohat zkuenosti. Provdme prodej kamin, autobus a jinch u.itkovch vozidel. Stejn tak je u ns mo.no nakoupit nhradn dly na tyto vozy.P

V neposledn ad pak stoj slu.by na cestovn kancel e CK FTL, kter ka.dm rokem p ipravuje nov a zajmav nabdky svm klientm a to vetn rznch bonus a slev.P

P

esf-lidsk zdroje

Aktuality

1.1.2018

AktualityPk autobusov doprav >>>