HTTP PROXY,  http://milostovice.com, - SafeWeber.ru
: 23.02.2018. 03:04.

STAROSTA OBCE

Kamil Ruil
Tel.: +420 604 229 423
E-mail : milostovice@opava-city.cz
Obec Milostovice copyright 2012
Designed by: Michal Toman
ANKETA
POTADLO NVTV
POAS
SPRVCE

Ji Slivka
Tel.: +420 777 672 944
E-mail : slivka.jir@gmail.com
Vtejte na strnkch obce Milostovice

Milostovice jsou evidenn st, katastrln zem a zrove i samosprvn mstsk st statutrnho msta Opavy. Vesnice se rozkld zhruba 5 km zpadn od centra Opavy, v mrn zvlnn krajin Zlatnick pahorkatiny, severovchodnho podh Nzkho Jesenku. Nadmosk vka sdla se pohybuje okolo 290 m.
Prvn zmnka o Milostovicch pochz z roku 1255. Pvodn to byla mal, ist esk obec zemdlskho charakteru. V roce 1899 zde byl zaloen drustevn lihovar, kter vak koncem 20. stolet zanikl. V roce 1930 byla obec elektrifikovna a o ti roky pozdji zde byl postaven pomnk na poest vznamnho rodka Vincence Praska. V souasnosti maj 270 obyvatel. Je zde k dispozici kulturn dm s hostincem, knihovna, antukov a betonov hit. Funguje zde tlovchovn jednota a sbor dobrovolnch hasi.TOPlist
Miniaplikace
Miniaplikace