HTTP PROXY,  http://marbes.cz, - SafeWeber.ru
: 25.02.2018. 11:12.

Pomhme plnit Vae strategick cle
v oblasti informanch systm
Poskytujeme irok spektrum vzdlvacch
program, eLearningovch a odbornch kurz
Vyhovme Vaim pot ebm
v oblasti informanch systm
Disponujeme zkuenm tmem analytik,
konzultant a programtor

Profil spolenosti

Spolenost Marbes consulting je eská konzultaní, vývojová a vzdlávací spolenost. Psobí v oblasti informaních technologií jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW ešení.

Spolenost byla zalo.ena v roce 1997 a jejím hlavním produktem je informaní systém PROXIO.

P i ešení ady projekt si firma postupn vybudovala kvalitní tým konzultant a programátor a stala se významným dodavatelem komplexních ešení zákazníkm jak z oblasti ve ejné správy, tak z komerní sféry.

Tak vzniklo PROXIO, unikátní komplexní ešení informaního systému pro subjekty ve ejné správy. ešení jsou zalo.ena na ov ených IS (Microsoft Dynamics NAV, SAP) a ad speciálních...

Novinky

Na ad jednou a dost!

Jak je ad budoucnosti? Takov, kam u. nemuste chodit, je vm k dispozici p mo doma a bez ohledu na edn hodiny si zde kdykoliv vy dte to, co prv pot ebujete. Spolenost Marbes consulting p ...

Spustili jsme inovovan web Elogio.cz

Dnes jsme spustili nov prezentan strnky metodickho a vzdlvacho portlu Elogio (www.elogio.cz). Zde Vs budeme informovat o novinkch a dalch zajmavostech vPoblasti vzdlvn, kter Vs tol...

PF 2018

V.en zkaznci a partne i,Pp ejeme Vm p jemn pro.it vnonch svtk, zdrav, tst, spokojenost a mnoho osobnch i pracovnch spch v novm roce 2018. Dkujeme za Vai p ze, dvru a tm...

On-line marketing mana.er

On-line marketing, sociln a komunitn st masov nahrazuj b.n propagan a komunikan kanly.PPokud chceme pat it mezi nejlep, pot ebujeme ambicioznho a motivovanho marketra.P P Popis pr...

Marbes NEWS 14

V.en zkaznci, partne i a jin zainteresovan,dovolte nm vm oznmit, .e prv vylo nov slo naeho firemnho magaznu Marbes NEWS s po adovm slem 14. Hlavnm tmatem tohoto asopisu je GDP...

Otev en ad - Portl obana

Spustili jsme nov informativn web o naem een "Otev en ad - Portl obana", kter si spustte na portalobcana.marbes.cz. Na webu naleznete veker informace o naem een. Dozvte se jakm zp...

Karira

Obchodn konzultant

Oblast informan systmy pro ve ejnou sprvu R / informan systmy pro komern firmy Popis pozice vyhledvn obchodnch p le.itost prezentace produkt zpracovn nabdek smluvn vyjednvn Po.adujeme ...

Vvoj Java

Popis pracovn pozice vvoj software samostatn prce i prce v tmu Po.adujeme znalost jazyka Java zjem o obor a ochotu k dalmu vzdlvn a rozvoji aktivn p stup zodpovdnost, samostatnost p i prci na za...

Konzultant

Popis pozice Provdn konzultanch prac u zkaznka, tvorba koncepnch materil a nabdek, instalace a nastavovn parametr SW, testovn SW, kolen pracovnk zkaznka, prezentace een, podpora produktivnho provo...

On-line marketing mana.er

On-line marketing, sociln a komunitn st masov nahrazuj b.n propagan a komunikan kanly.PPokud chceme pat it mezi nejlep, pot ebujeme ambicioznho a motivovanho marketra.P P Popis pracovn pozice tvorba a...