HTTP PROXY,  http://veterani.army.cz, - SafeWeber.ru
: 28.02.2018. 01:42.

Odbor pro vlen veterny

Nrodu, kter si nev. svch hrdin, hroz, .e nebude mt .dn, a. je bude pot ebovat.

Aktuality:

P edn jmenovacho dekretu vlenmu veternovi Michalu Demjanovi

Publikovno: 2.2.2018 Autor: Tereza Mrkvikov

Za hrdinstv prokzan v bojch druh svtov vlky byl vlen vetern Michal Demjan jmenovn porukem.

Vojensk dchodkyn oslavila 101 rok

Publikovno: 6.12.2017 Autor: Vladimr Petr

Dne 19. listopadu 2017 oslavila 101 rok pan Al.bta ejkov vojensk dchodkyn. Pracovnci oddlen pe o vojensk dchodce Odboru pro vlen veterny Sekce prvn MO pan Ing. Vladimr Petr, pan Jana Mikov a sl. Bc. Lucie Bachanov ji dne 29. listopadu 2017 poblahop li v jejm byt.

Setkn jubilant v Praze

Publikovno: 6.12.2017 Autor: Vladimr Petr

V krsnm prost ed konferennho slu hotelu DAP organizoval Odbor pro vlen veterny Sekce prvn MO dne 28. listopadu 2017 slavnostn setkn jubilant 4. tvrtlet roku 2017 z ad vojenskch dchodc.