Бесплатный HTTP PROXY, бесплатный антивирсЭто безопасная версия страницы http://prezident.uz, которая сохранена в кэш-память SafeWeber.ru
Последнее обновление данных о странице было: 28.02.2018г. в 08:14.

 • Хотин-Kизларни Kллаб-Kувватлаш ва оила институтини мустаcкамлаш соcасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тCрисида
  03.02.2018
  Батафсил
 • Иноятов Рустам Расулевич ѕзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг аъзоси этиб тайинланди
  31.01.2018
  Батафсил
 • Муродов Отабек Бахритдинович ѕзбекистон Республикаси Бош прокурори лавозимига тайинланди
  31.01.2018
  Батафсил
 • ѕзбекистон Республикаси Олий ва рта махсус таълим вазирлигининг ѕрта махсус, касб-cунар таълими маркази фаолиятини такомиллаштириш тCрисида
  03.02.2018
  Батафсил
 • 2018-2022 йиллар даврида болаларда туCма ва ирсий касалликларни барваKт аниKлаш Давлат дастури тCрисида
  25.12.2017
  Батафсил
 • ѕзбекистон Республикасининг ривожланиш давлат дастурларини шакллантириш ва молиялаштиришнинг янги тартибини жорий этиш тCрисида
  18.12.2017
  Батафсил
 • СолиK Kонунчилигини тубдан такомиллаштириш бйича ташкилий чора-тадбирлар тCрисида
  13.02.2018
  Батафсил
 • ѕзбекистон Республикаси Конституцияси Kабул Kилинганлигининг йигирма беш йиллиги муносабати билан жазони ижро этиш муассасаларида жазо таётган маcкумларни афв этиш cаKидаги материалларни тайёрлаш чора-тадбирлари тCрисида
  02.10.2017
  Батафсил
 • 2017-2021 йилларда ѕзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йналиши бйича bаракатлар стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-тадбирлари тCрисида
  15.08.2017
  Батафсил
 • «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тCрисида»ги ѕзбекистон Республикаси Jонунига згартиш ва Kшимчалар киритиш cаKида
  12.09.2017
  Батафсил
 • Болаларни уларнинг соCлиCига зарар етказувчи ахборотдан cимоя Kилиш тCрисида
  09.09.2017
  Батафсил
 • «ѕзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон cуKуKлари бйича вакили (омбудсман) тCрисида»ги ѕзбекистон Республикаси Jонунига згартиш ва Kшимчалар киритиш cаKида
  30.08.2017
  Батафсил
ѕзбекистон Республикаси Президентининг виртуал Kабулхонаси
Сизга ѕзбекистон Республикаси Президенти виртуал Kабулхонаси орKали электрон раKамли имзодан фойдаланмаган cолда бевосита ѕзбекистон Республикаси Президентига электрон тарзда мурожаатларни юбориш имконияти таKдим этилмоKда. Шунингдек, Сиз мурожаат юборилганда таKдим этилган калит сз ёрдамида мурожаатингиз маKомини текшириб кришингиз мумкин.