HTTP PROXY,  http://3csad.cz, - SafeWeber.ru
: 02.03.2018. 09:44.

λ
MOHLO BY VqS ZAJ}MAT
SLEDUJTE NqS NA SOCIqLN}CH S}T}CH
RYCHLq NAVIGACE
J}ZDN} qDY
MHD HAV}OV401 402 403 404 405 406 408 409 410 411 412 
 413 414 415 416 417 418 419 420 431 433 434 


MHD KARVINq511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 


MHD ORLOVq501 502 503 504 505 


MHD FRDEK-M}STEK1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 19 


MHD HRANICE1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 


POD HAV}OV365 366 440 441 442 443 444 445 446 451 452 
 453 455 456 457 459 460 461 462 463 466 


POD KARVINq531 532 533 534 536 537 538 539 540 541 542 
 543 544 546 547 548 551 552 553 554 555 556 
 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 


POD FRDEK-M}STEK341 342 343 344 345 346 347 348 349 351 352 
 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 
 365 366 367 368 369 621 


POD ESK-T}N731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 
 743 745 747 748 750 751 754 
Myc linky  /  02.03.2018 
Osobn automobilyNkladn automobilyRun mytMyt autobusKartov myt 
Frdek-Mstek90 K400 - 700 K90 K450 K K 
Orlov100 K100 - 250 KDoasn nedostupn300 K-- 
Havov250 K320 K0 K300 K K 
Karvin100 K100 - 250 KDoasn nedostupn300 K K 
  
erpac stanice  /  02.03.2018 
NaftaNatural 95AddBlue 
Frdek-Mstek28,90 K--11,80 K 
Havov28,90 K--11,80 K 
Karvin28,90 K--11,80 K 
Noovice------ 
Orlov28,90 K29,90 K-- 
  

Mte zjem o aktuln
informace od ns

P ihlaste se k odbru naeho newsletteru:

P	ihlsit
NOVINKY A VYBRANy AKTUALITY
Autobusov doprava - Orlov, Hranice, Frdek-Mstek, Karvin, Hav ov, eskotnsko

Vá.ení cestující od nedle 4. 3. 2018 dojde ke zmnám jízdních ád s platností od 4. 3. 2018 do 8. 12. 2018.
Podrobný p ehled zmn v jízdních ádech naleznete v p íloze.

Autobusov doprava - Hav ov

Ve dnech 26 - 28.2 dojde ke zmn pracovní doby p edprodejního stánku Haví ov, radnice na 4:30 - 12:00  p estávka: 8:15 - 8:45 z dvodu dovolené. Dkujeme za pochopení. 

 

Autobusov doprava - Orlov

Od 15.2.2018 od 00:00 hod. do odvolání nebude OBSLOU-ENA autobusová zastávka ORLOVÁ, LUTYN, POŠTA  ve smru k nemocnici.

Autobusov doprava - Orlov, Karvin

Vá.ení cestující, od 30.1.2018 bude budova SAD Karviná a.s. v Orlové uzav ena. 

P epravní kancelá Orlová bude p emístna do nové sousední budovy P estupního terminálu Orlová. 

Autobusov doprava - Hranice

Vá.ení cestující, na základ po.adavk msta Hranic a cestujících dojde 28.1.2018 ke zmnám jízdních ád MHD linek . 1,3,5,13.

Přihlásit