HTTP PROXY,  http://npmk.cz, - SafeWeber.ru
: 02.03.2018. 10:03.

01Archiv P.Pittra a O. Fierzov pitter.npmk.cz
Archiv P.Pittra
a O. Fierzov
pitter.npmk.cz
3Historick koln budovy
Historick koln budovy
5Pokusn ovovn
Pokusn ovovn
7891011Nrodn oslavy vro J. A. K.
Nrodn oslavy vro J. A. K.
Odpovdme do 48 hodin
Odpovdme do 48 hodin
poutac .0
poutac .1
Vstava nov kola
Knin a lnkov novinky za nor 2018
ikonkaNovinka

Knin a lnkov novinky za nor 2018

Novinky Sukovy knihovny (literatura pro dti a mlde):
prvn ten 1. stupe Z 2. stupe Z naun literatura pette si s dtmi

Knin novinky (hlavn fond):
pedagogika psychologie ostatn

lnkov novinky:
z eskch asopis ze zahraninch asopis

Ekonomika koltsv:
Ekonomika kolstv v R 2017

ikonkaVstava(1. 2. 2018 31. 12. 2018)

Vstavy Nov kola v nov republice a Tady nov republika

Nrodn pedagogick muzeum a knihovna J. A. Komenskho pipomn 100. vro vzniku eskoslovenska vstavami Nov kola v nov republice a Tady nov republika. Vstavy jsou pro veejnost pstupn od 1. nora do 31. prosince 2018.

Kurz trnovn pamti
ikonkaAkce(12. 2. 2018 14. 3. 2018)

Kurz trnovn pamti

Jarn kurz trnovn pamti je ji. naplnn. P padn zjemci o trnovn pamti se mohou p ihlsit na podzimn kurz na tel.. 221 966 424 nebo na e-mail: kratochvilova@npmk.cz

Suk  teme vichni
ikonkaAkcePP

Dtsk knihomol 2017

Anketa dtskch ten  o nejoblbenj knihu Suk teme vichni

Nrodn pedagogick muzeum a knihovna J. A. Komenskho vyhlauje ji. 25. ronk ankety oPnejoblbenj knihu pro dti a mlde. vydanou v uplynulm roce. Vyplnn anketn lstky m.ete poslat do 20. b ezna 2018.
Vyhodnocen probhne ji. tradin v Pamtnku nrodnho psemnictv dne 4. dubna 2018. ZdePjsou ke sta.en anketn lstky pro dti, pro knihovnice a plaktek.

Hlasovat m.ete i elektronicky p es formul pro dti a pro knihovnice a knihovnky.

Veern Host Radio.urnlu
ikonkaInformacePP

Veern Host Radio.urnlu

eskm Nicolasem Wintonem byl humanista, vychovatel a sociln pracovnk P emysl Pitter. V roce 1964Pobdr.el vyznamenn Spravedliv mezi nrody, kter udluje izraelsk pamtnk obt holokaustu Jad Vaem. O jeho mimo dn osobnosti mluv Markta Pnkov, editelka Nrodnho pedagogickho muzea a Knihovny J.A. Komenskho v Praze. Moderuje Zuzana Bureov.

Strnky

YPNrodn pedagogick muzeum a knihovna J.PA.PKomenskhoP2011–2018Poslat email