HTTP PROXY, http://firmy-lide.cz, - SafeWeber.ru
: 03.03.2018. 00:03.

  Hledej firmy
podle I
podle nzvu
 
  Hledej .ivnostnky
Jmno
P jmen
Obec
 

Databze firem R

Databze .ivnostnk R


 

al zdroje informac o firmch a .ivnostncchP:

-ivnostnci


Informace pro podnikatele


al zdroje informac

 

Prvn forma podnikn

V R jsou b.n nsledujc prvn formy podnikn:

 • OSVP- osoba samostatn vdlen inn, tedy tzv.Pfyzick osobaPpodnikajc na vlastn et a zodpovdnost (.ivnostnk, samostatn vdlenPumlecPapod.)
 •  

 • sdru.en podnikatel
  • sdru.en nkolika OSV fakturujcch pod jednm jmnem, jinak p ev.n samostatnch
  • Zjmov sdru.en prvnickch osobP(evropsk hospod sk zjmov sdru.enPna rovniPEU)
 •  

 • Obchodn spolenost
  • P- ve ejn obchodn spolenost, sdru.en nkolika OSV vystupujcch pod jednm jmnem
  • P- komanditn spolenost, dva druhy spolenk (komandist a komplement i)
  • - s r.o. - spolenost s ruenm omezenm, prvnick osoba ruc uritou upsanou stkou
  • - a. s.P- akciov spolenost, je vedena sprvn radou, nejvym orgnem je valn hromada akcion (evropsk (akciov) spolenostPna rovniP)
 •  

 • dru.stvoP- sdru.en fyzickch i prvnickch osob ruc lenskmi podly a vystupujc p ev.n jako prvnick osoba, vedeno je p edsednictvem, nejvym orgnem je lensk schze. (Evropsk dru.stevn spolenostPna rovniPEU)
 •  

 • neziskov organizace apod. - zvltn typy podnikatelskch subjekt, zpravidla definovan zvltnmi zkony, asto plnc sociln a humanitrn funkce.

 

DefinicePprvnickch osobPa jejich vztah jsou uvedeny zejmna vPobanskm zkonku,PPa dalch p edpisech. Ne vechny prvnick osoby mus bt podnikatelskm subjektem, ale mohou bt nap klad akcion i, leny dru.stev atp.

Rejst k .ivnostnk a Databze firem, slou. k zobrazen ve ejnch informac o podnikatelskch subjektech v esk republice.