HTTP PROXY,  http://sdp-cr.cz, - SafeWeber.ru
: 03.03.2018. 05:41.

Aktuality

Poet cestujících v ostravské MHD roste

1. b ezna 2018
Dopravn podnik Ostrava (DPO) ji. druh rok po sob eviduje nrst cestujcch mstskou hromadnou dopravou. Od roku 2010 se poet cestujcch v ostravsk MHD postupn sni.oval. A. sla za rok 2016 u...  > zobrazit

Nostalgie DPP 2018

1. b ezna 2018
V roce 2018 si Dopravn podnik hlavnho msta Prahy p ipomn nejedno vznamn vro ze sv bohat historie. U tto p le.itosti p ipravuje nkolik jedinench a neopakovatelnch...  > zobrazit

Dopravní podnik Ústí nad Labem plánuje obnovu vozového parku

23. nora 2018
Dopravn podnik msta st nad Labem a.s. se zapoj i do 20. vzvy a v prbhu let 2018, 2019 a 2020 po d celkem 14 autobus, 1 minibus s pohonem na CNG a 9 trolejbus s bateriovm pohonem. V pr...  > zobrazit
Vechny lnky
esk Budjovice

esk Budjovice

Zln

Zln

Brno

Brno

Praha

Praha

Hradec Krlov

Hradec Krlov

Sdru.en dopravnch podnik R

Sdru.en dopravnch podnik R bylo zalo.eno v roce 1991 jako zjmov sdru.en prvnickch osob a  je registrovno ve spolkovm rejst ku, vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl L, vlo.ka 62211.

Prvnickmi osobami, kter sdru.uje, je 19 nejvtch dopravnch podnik, provdjcch v eskch mstech hromadnou dopravu osob. Najdete mezi nimi nap klad vechny provozovatele tramvajov i trolejbusov dopravy v R. -e se jedn o vznamn segment ve ejnch slu.eb svd nap klad to, .e nae lensk podniky p eprav ron tm 2.2 miliardy cestujcch a jejich vozidla ujedou vce ne. 326 milion kilometr.

 

> vce o SDP R

Partne i: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz